TANDEM

Praktična obrada i jednostavna montaža

TANDEM nudi opsežan program s brojnim mogućnostima. Obrada je pritom uvijek jednolika.

Montaža spojnom tehnikom

S pomoću TANDEM – spojke postavite i izvadite ladicu u tren oka. Integrirana zaštita od podizanja sprječava slučajno odvajanje. Zahvaljujući namještanju visine, moguće je izjednačiti do 3 mm razlike. S pomoću namještanja nagiba poravnajte frontu paralelno s prednjim rubom korpusa.

Montaža tehnikom pričvršćivanja naticanjem

Postavite ladicu na vodilicu, povucite je prema naprijed i gotovo. Zaštita od podizanja sprječava neželjeno odvajanje od vodilice. Fino podešavanje izvodi se u tren oka: podešavanjem visine bez alata moguće je izjednačiti do 2,5 mm. Zahvaljujući integriranom podešavanju nagiba letve, fronta se također može poravnati bez napora.

A_TANSK_M_3_MO_BAU_#SALL_#AQU_#V1

Bočno podešavanje

A_TAN551_H_1_MO_BAU_#SALL_#AQU_#V1

Namještanje visine

A_560HFAZ_N_1_MO_BAU_#SALL_#APR_#V2

Namještanje nagiba kod potpunog izvlačenja

A_TAN551_A_1_MO_BAU_#SALL_#APR_#V2

Zaštita od podizanja

Podrška pri svakom radnom koraku

Za sustav vodilica TANDEM nudimo vam prilagođene usluge i pomagala pri obradi. Pružamo vam podršku tijekom cijelog procesnog lanca: naše E-SERVICES pomažu vam 24 sata na dan prilikom planiranja, konstrukcije i odabira proizvoda. Za proizvodnju pored strojeva za bušenje i postavljanje okova u programu imamo i posebne šablone za bušenje. Primjerice za TANDEM s tehnikom pričvršćivanja naticanjem te za TANDEM okove za podešavanje fronte.

Pomagala pri obradi

Za sustav vodilica TANDEM nudimo vam prilagođene usluge i pomagala pri obradi. Pružamo vam podršku tijekom cijelog procesnog lanca: naše E-SERVICES pomažu vam 24 sata na dan prilikom planiranja, konstrukcije i odabira proizvoda. Za proizvodnju pored strojeva za bušenje i postavljanje okova u programu imamo i posebne šablone za bušenje. Primjerice za TANDEM s tehnikom pričvršćivanja naticanjem te za TANDEM okove za podešavanje fronte.

 Idi do izbornika pomagala pri obradi

 Otvori u katalogu

ME14726251_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#AMC_#V1