Videozapisi

AVENTOS HK top – namještanje spremnika energije
U ovom je videozapisu prikazano namještanje spremnika energije kod sustava AVENTOS HK top. Ako je spremnik energije namješten na težinu fronte, preklop se zaustavlja u svakom položaju.
AVENTOS HK top
U ovom je videozapisu prikazana montaža dviju različitih vrsta spremnika energije, rješenja za sigurnost, pričvršćivanja fronte, montaže pokrivnih kapica, namještanja spremnika energije, izgleda bočnog razmaka i graničnika kuta otvaranja.
AVENTOS HK top – graničnik kuta otvaranja
U ovom je videozapisu prikazano namještanje integriranih graničnika kuta otvaranja kod sustava AVENTOS HK top.
AVENTOS HK top – spremnik energije s vijcima za ivericu
U ovom je videozapisu prikazana montaža spremnika energije s vijcima za ivericu s integriranim pronalaskom položaja za sustav AVENTOS HK top.
AVENTOS HK top – spremnik energije s prethodno montiranim sistemskim vijcima
U ovom je videozapisu prikazana montaža spremnika energije s prethodno montiranim sistemskim vijcima za sustav AVENTOS HK top.
AVENTOS HK top – rješenje za sigurnost
U ovom je videozapisu prikazano otvaranje kraka poluge s rješenjem za sigurnost kod sustava AVENTOS HK top.
SERVO-DRIVE za AVENTOS HK top – kolizija
U ovom je videozapisu prikazano kako se kod sustava SERVO-DRIVE za AVENTOS HK top izbjegava kolizija fronti dvaju korpusa montiranih preko jednog kuta.
SERVO-DRIVE za AVENTOS HK top – montaža pogonske jedinice (skraćena verzija)
U ovom je videozapisu prikazana skraćena verzija montaže pogonske jedinice sustava SERVO-DRIVE za AVENTOS HK top.
SERVO-DRIVE za AVENTOS HK top – Montaža pogonske jedinice
U ovom je videozapisu prikazana montaža pogonske jedinice sustava SERVO-DRIVE za AVENTOS HK top.
SERVO-DRIVE za AVENTOS HK top – sinkroniziranje
U ovom je videozapisu prikazano sinkroniziranje dviju pogonskih jedinica sustava SERVO-DRIVE za AVENTOS HK top, npr. u svrhu povezivanja cjelovite fronte preko više korpusa.
SERVO-DRIVE za AVENTOS HK top – stavljanje u pogon s prepoznavanjem pogrešaka
U ovom je videozapisu prikazano stavljanje u pogon sustava SERVO-DRIVE za AVENTOS HK top, uključujući prepoznavanje pogrešaka.
SERVO-DRIVE za AVENTOS HK top
U ovom su videozapisu prikazani pojedinačni koraci montaže, stavljanje u pogon uključujući prepoznavanje pogrešaka, sinkroniziranje i sprječavanje kolizije sustava SERVO-DRIVE za AVENTOS HK top.
SERVO-DRIVE za AVENTOS HK top – pokrivne kapice
U ovom je videozapisu prikazana montaža pokrivnih kapica sustava SERVO-DRIVE za AVENTOS HK top.
SERVO-DRIVE za AVENTOS HK top – stavljanje u pogon
U ovom je videozapisu prikazano stavljanje u pogon pogonske jedinice sustava SERVO-DRIVE za AVENTOS HK top.
Presentation video for AVENTOS HF, HS, HL and HK top
Presentation of the AVENTOS lift systems HF, HS, HL and HK top
AVENTOS top – Najava sa slikama
Najava sa slikama sustava AVENTOS top prikazuje ujednačen dizajn vrsta preklopa, kompaktni program te jednostavnu montažu. Svi se preklopi mogu međusobno kombinirati i realizirati u različitim dimenzijama korpusa i s različitim materijalima fronti.
AVENTOS HK top short film
This short film shows the motion, the variable stop and the different cover cap colours of AVENTOS HK top.