Visoki preklop AVENTOS HK top

Podrška za planiranje, primjenu i prodaju

Videozapisi

AVENTOS HK top

U ovom je videozapisu prikazana montaža dviju različitih vrsta spremnika energije, rješenja za sigurnost, pričvršćivanja fronte, montaže pokrivnih kapica, namještanja spremnika energije, izgleda bočnog razmaka i graničnika kuta otvaranja.

AVENTOS HK top – graničnik kuta otvaranja

U ovom je videozapisu prikazano namještanje integriranih graničnika kuta otvaranja kod sustava AVENTOS HK top.

AVENTOS HK top – namještanje spremnika energije

U ovom je videozapisu prikazano namještanje spremnika energije kod sustava AVENTOS HK top. Ako je spremnik energije namješten na težinu fronte, preklop se zaustavlja u svakom položaju.

AVENTOS HK top – rješenje za sigurnost

U ovom je videozapisu prikazano otvaranje kraka poluge s rješenjem za sigurnost kod sustava AVENTOS HK top.

AVENTOS HK top – spremnik energije s prethodno montiranim sistemskim vijcima

U ovom je videozapisu prikazana montaža spremnika energije s prethodno montiranim sistemskim vijcima za sustav AVENTOS HK top.

AVENTOS HK top – spremnik energije s vijcima za ivericu

U ovom je videozapisu prikazana montaža spremnika energije s vijcima za ivericu s integriranim pronalaskom položaja za sustav AVENTOS HK top.

Presentation video for AVENTOS HF, HS, HL and HK top

Presentation of the AVENTOS lift systems HF, HS, HL and HK top

SERVO-DRIVE za AVENTOS HK top

U ovom su videozapisu prikazani pojedinačni koraci montaže, stavljanje u pogon uključujući prepoznavanje pogrešaka, sinkroniziranje i sprječavanje kolizije sustava SERVO-DRIVE za AVENTOS HK top.

SERVO-DRIVE za AVENTOS HK top – kolizija

U ovom je videozapisu prikazano kako se kod sustava SERVO-DRIVE za AVENTOS HK top izbjegava kolizija fronti dvaju korpusa montiranih preko jednog kuta.

SERVO-DRIVE za AVENTOS HK top – Montaža pogonske jedinice

U ovom je videozapisu prikazana montaža pogonske jedinice sustava SERVO-DRIVE za AVENTOS HK top.

SERVO-DRIVE za AVENTOS HK top – montaža pogonske jedinice (skraćena verzija)

U ovom je videozapisu prikazana skraćena verzija montaže pogonske jedinice sustava SERVO-DRIVE za AVENTOS HK top.

SERVO-DRIVE za AVENTOS HK top – pokrivne kapice

U ovom je videozapisu prikazana montaža pokrivnih kapica sustava SERVO-DRIVE za AVENTOS HK top.

SERVO-DRIVE za AVENTOS HK top – sinkroniziranje

U ovom je videozapisu prikazano sinkroniziranje dviju pogonskih jedinica sustava SERVO-DRIVE za AVENTOS HK top, npr. u svrhu povezivanja cjelovite fronte preko više korpusa.

SERVO-DRIVE za AVENTOS HK top – stavljanje u pogon

U ovom je videozapisu prikazano stavljanje u pogon pogonske jedinice sustava SERVO-DRIVE za AVENTOS HK top.

SERVO-DRIVE za AVENTOS HK top – stavljanje u pogon s prepoznavanjem pogrešaka

U ovom je videozapisu prikazano stavljanje u pogon sustava SERVO-DRIVE za AVENTOS HK top, uključujući prepoznavanje pogrešaka.

Blum_KLA0613_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#AL_#V1