Visoki preklop AVENTOS HK top

Podrška za planiranje, primjenu i prodaju

Videozapisi

AVENTOS HK top

U ovom je videozapisu prikazana montaža dviju različitih vrsta spremnika energije, rješenja za sigurnost, pričvršćivanja fronte, montaže pokrivnih kapica, namještanja spremnika energije, izgleda bočnog razmaka i graničnika kuta otvaranja.

AVENTOS HK top – graničnik kuta otvaranja

U ovom je videozapisu prikazano namještanje integriranih graničnika kuta otvaranja kod sustava AVENTOS HK top.

AVENTOS HK top – namještanje spremnika energije

U ovom je videozapisu prikazano namještanje spremnika energije kod sustava AVENTOS HK top. Ako je spremnik energije namješten na težinu fronte, preklop se zaustavlja u svakom položaju.

AVENTOS HK top – rješenje za sigurnost

U ovom je videozapisu prikazano otvaranje kraka poluge s rješenjem za sigurnost kod sustava AVENTOS HK top.

AVENTOS HK top – spremnik energije s prethodno montiranim sistemskim vijcima

U ovom je videozapisu prikazana montaža spremnika energije s prethodno montiranim sistemskim vijcima za sustav AVENTOS HK top.

AVENTOS HK top – spremnik energije s vijcima za ivericu

U ovom je videozapisu prikazana montaža spremnika energije s vijcima za ivericu s integriranim pronalaskom položaja za sustav AVENTOS HK top.

SERVO-DRIVE za AVENTOS HK top

U ovom su videozapisu prikazani pojedinačni koraci montaže, stavljanje u pogon uključujući prepoznavanje pogrešaka, sinkroniziranje i sprječavanje kolizije sustava SERVO-DRIVE za AVENTOS HK top.

SERVO-DRIVE za AVENTOS HK top – kolizija

U ovom je videozapisu prikazano kako se kod sustava SERVO-DRIVE za AVENTOS HK top izbjegava kolizija fronti dvaju korpusa montiranih preko jednog kuta.

SERVO-DRIVE za AVENTOS HK top – Montaža pogonske jedinice

U ovom je videozapisu prikazana montaža pogonske jedinice sustava SERVO-DRIVE za AVENTOS HK top.

SERVO-DRIVE za AVENTOS HK top – montaža pogonske jedinice (skraćena verzija)

U ovom je videozapisu prikazana skraćena verzija montaže pogonske jedinice sustava SERVO-DRIVE za AVENTOS HK top.

SERVO-DRIVE za AVENTOS HK top – pokrivne kapice

U ovom je videozapisu prikazana montaža pokrivnih kapica sustava SERVO-DRIVE za AVENTOS HK top.

SERVO-DRIVE za AVENTOS HK top – sinkroniziranje

U ovom je videozapisu prikazano sinkroniziranje dviju pogonskih jedinica sustava SERVO-DRIVE za AVENTOS HK top, npr. u svrhu povezivanja cjelovite fronte preko više korpusa.

SERVO-DRIVE za AVENTOS HK top – stavljanje u pogon

U ovom je videozapisu prikazano stavljanje u pogon pogonske jedinice sustava SERVO-DRIVE za AVENTOS HK top.

SERVO-DRIVE za AVENTOS HK top – stavljanje u pogon s prepoznavanjem pogrešaka

U ovom je videozapisu prikazano stavljanje u pogon sustava SERVO-DRIVE za AVENTOS HK top, uključujući prepoznavanje pogrešaka.

Blum_KLA0613_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#AL_#V1