Blum_AMB0018_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#AOF4_#V1

AMBIA-LINE

Praktična obrada i jednostavna montaža

Okviri se mogu odmah koristiti te jednostavno i individualno prilagoditi, ovisno o predmetima koji se trebaju pohraniti.

Blum_AMB0018_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#AOF4_#V1