Blum_AMB0018_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#AOF4_#V1

AMBIA-LINE

Praktična obrada i jednostavna montaža

Okviri se mogu odmah koristiti te jednostavno i individualno prilagoditi, ovisno o predmetima koji se trebaju pohraniti.

Individualno namještanje poprečnih pregrada

Fleksibilne poprečne pregrade mogu se sasvim jednostavno prilagoditi veličini namirnica.

Lagano rukovanje

Okviri se mogu postaviti u ladicama i izvlačenjima prema želji. Sigurno uporište okvira za ladice koji su ovisni o nazivnim duljinama omogućuju magnetno fiksiranje, protuklizne nožice i funkcija stezanja.

Skraćivanje i opremanje poprečnih ograda

Poprečna ograda može se jednostavno skratiti na potrebnu duljinu i opremiti odgovarajućim brojem uzdužnih pregrada ovisno o tome koji predmeti se pohranjuju.

Upute za montažu

Blum_AMB0018_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#AOF4_#V1