Βίντεο

CABLOXX (επιμήκης έκδοση)
Αυτό το βίντεο παρουσιάζει με σαφή και κατανοητό τρόπο τα βήματα συναρμολόγησης που απαιτούνται για το CABLOXX.
CABLOXX (έκδοση μικρού μήκους)
Αυτό το βίντεο παρουσιάζει με σαφή και κατανοητό τρόπο τα βήματα συναρμολόγησης που απαιτούνται για το CABLOXX.
Συγχρονισμός CABLOXX
Αυτό το βίντεο παρουσιάζει με σαφή και κατανοητό τρόπο τα βήματα συναρμολόγησης που απαιτούνται για τον συγχρονισμό του CABLOXX.
Σύντομο βίντεο CABLOXX
Αυτό το σύντομο βίντεο δείχνει το άνοιγμα, την προστασία από ανατροπή, τις χρωματικές παραλλαγές, τα διαθέσιμα συστήματα συρταριών LEGRABOX, TANDEMBOX και MOVENTO, και το κλείσιμο.