Όροι & Προϋποθέσεις

Οι όροι και οι προϋποθέσεις μας

Μπορείτε να ανοίξετε, να κατεβάσετε, να αποθηκεύσετε ή να εκτυπώσετε ένα αρχείο PDF με τους όρους και τις προϋποθέσεις μας εδώ.

 

Η Blum τηρεί αυστηρά τις τρέχουσες κατευθυντήριες γραμμές για τη σήμανση των συσκευασιών.

Τα υλικά συσκευασίας που χρησιμοποιούμε χαρακτηρίζονται σύμφωνα με τηνοδηγία 94/62/EΚ της ΕΕμετους κωδικούς ανακύκλωσης PAP 20, FOR 50και4 PE-LD.