Η διατήρηση των φυσικών πόρων για τις μελλοντικές γενιές είναι πολύ σημαντική για εμάς και μας δίνει κίνητρο. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι για να πετύχουμε βιώσιμη διαχείριση, η οικονομική και η περιβαλλοντική απόδοση πρέπει να είναι άρρηκτα συνδεδεμένες. Γι’ αυτό και η προστασία του περιβάλλοντος είναι ένα ζήτημα που μας απασχολεί πολύ σοβαρά, και βάζουμε τα δυνατά μας να μειώσουμε τις ενεργειακές απαιτήσεις σε όλους τους εταιρικούς τομείς και κατά μήκος ολόκληρης της αλυσίδας προστιθέμενης αξίας. Για τον σκοπό αυτόν, χρηματοδοτούμε τις απαραίτητες επενδύσεις για να καταστήσουμε τις διεργασίες αποδοτικότερες και να βελτιώσουμε τις τεχνικές υποδομές. Ελαχιστοποιούμε τη χρήση γης και εδάφους εφαρμόζοντας έξυπνες ιδέες δόμησης και αποθήκευσης.

Συνεργάτες

Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες μας είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε να δημιουργούν μακροπρόθεσμη αξία και οφέλη για τους συνεργάτες, τους πελάτες και τους τελικούς χρήστες μας. Για τον σκοπό αυτόν, δεσμευόμαστε για την περιβαλλοντική και ενεργειακή διαχείριση κατά μήκος ολόκληρης της αλυσίδας προστιθέμενης αξίας, στις εργοστασιακές μας μονάδες και στις γειτονικές κοινότητες. Είμαστε πρόθυμοι να δουλεύουμε με τους συνεργάτες μας επί ίσοις όροις και να ανταλλάσσουμε ιδέες και απόψεις για τα πεδία δράσης και τα μέτρα που μπορούν να ληφθούν για την προστασία του περιβάλλοντος και την εξοικονόμηση πόρων.

Καινοτομία

Οι καινοτομίες μας είναι το αποτέλεσμα ενεργού και εξατομικευμένης έρευνας σχετικά με τις ανάγκες των πελατών. Αυτό ισχύει εξίσου για τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και τις διεργασίες μας. Θέτουμε τις βάσεις για την αποδοτική χρήση των πόρων από την αρχή της αναπτυξιακής μας διαδικασίας. Λαμβάνουμε υπόψη ολόκληρο τον κύκλο ζωής των προϊόντων μας, από την προμήθεια και τη μεγάλη διάρκεια ζωής μέχρι την ανακύκλωση ει δυνατόν ολόκληρου του προϊόντος. Παίζουμε ενεργό ρόλο στην προστασία του περιβάλλοντος, καθώς εργαζόμαστε σκληρά για την ανάπτυξη προϊόντων υψηλής ποιότητας που αντέχουν στον χρόνο.

Διαρκείς βελτιώσεις

Κινητήρια δύναμή μας είναι το πάθος για τη διαρκή βελτιστοποίηση των υφιστάμενων προϊόντων, υπηρεσιών και διεργασιών και την αντιμετώπιση της πρόκλησης των περιορισμών. Αυτό ισχύει και για τον αντίκτυπό μας στο περιβάλλον και την εκ μέρους μας χρήση των πόρων. Κατά τον σχεδιασμό, τη βελτιστοποίηση και την υλοποίηση των διεργασιών, χρησιμοποιούμε όσο το δυνατόν αποδοτικότερα τους φυσικούς πόρους και προσπαθούμε να ελαχιστοποιήσουμε τον περιβαλλοντικό μας αντίκτυπο.

Εργαζόμενοι

Η επιτυχία της εταιρείας μας επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από την ταύτιση των εργαζομένων μας με την εταιρεία και τον ζήλο τους να αυξάνουν τις επιδόσεις τους. Για να πετύχουμε τους περιβαλλοντικούς και ενεργειακούς μας στόχους, είναι επίσης σημαντικό κάθε εργαζόμενος να αναλαμβάνει το μερίδιό του όσον αφορά την εξοικονόμηση των πόρων και την προστασία του περιβάλλοντος – τόσο στην εργασία όσο και κατά τη μετάβαση από και προς την εργασία. Θέλουμε να πετύχουμε μαζί τους περιβαλλοντικούς και ενεργειακούς μας στόχους σε κλίμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης και ανοιχτού διαλόγου.

Αντιμετωπίζουμε την περιβαλλοντική και ενεργειακή μας πολιτική ως αποστολή και δέσμευση διαρκούς ελέγχου και μείωσης του περιβαλλοντικού μας αντίκτυπου και της εκ μέρους μας χρήσης των φυσικών πόρων, όπως το έδαφος, ο αέρας, η ενέργεια και οι πρώτες ύλες. Πρόθεσή μας είναι να παρέχουμε τις πληροφορίες, τη χρηματοδότηση και άλλους πόρους που απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων που έχουμε μπροστά μας. Δεν σκοπεύουμε απλώς να συμμορφωνόμαστε με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις, αλλά να εκπληρώνουμε και τις δικές μας υποχρεώσεις. Δεσμευόμαστε να διεξάγουμε ανοιχτό διάλογο με τα εξωτερικά ενδιαφερόμενα μέρη και να ανταποκρινόμαστε στις βάσιμες εκκλήσεις για περαιτέρω περιβαλλοντικά μέτρα.

Ίσως σας ενδιαφέρει και αυτό

Αξιοποίηση και χρήση εκτάσεων

Ανάπτυξη με εξοικονόμηση πόρων και επιλογή ανανεώσιμων πηγών στο όνομα της βιωσιμότητας.

Μεταφορές και κινητικότητα

Προϊόντα σιδηροδρομικώς, σχέδιο κινητικότητας για τους εργαζομένους

Χρήση πόρων

Βεβαιωνόμαστε για την αποδοτική χρήση των πόρων και ελαχιστοποιούμε τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο.

Αξιοποίηση και χρήση εκτάσεων

Ανάπτυξη με εξοικονόμηση πόρων και επιλογή ανανεώσιμων πηγών στο όνομα της βιωσιμότητας.

Μεταφορές και κινητικότητα

Προϊόντα σιδηροδρομικώς, σχέδιο κινητικότητας για τους εργαζομένους

Χρήση πόρων

Βεβαιωνόμαστε για την αποδοτική χρήση των πόρων και ελαχιστοποιούμε τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο.