Σύστημα κάθετης ανύψωσης AVENTOS HK top

Σας βοηθά στον σχεδιασμό, στη χρήση και στην εμπορική προώθηση του AVENTOS HK top

Βίντεο

AVENTOS HK top

Σε αυτό το βίντεο παρουσιάζεται η συναρμολόγηση των δύο διαφορετικών τύπων μηχανισμών ανύψωσης, ο μηχανισμός ασφαλείας, ο ρυθμιστής μετώπης, η εγκατάσταση των καλυμμάτων, η ρύθμιση του μηχανισμού ανύψωσης, η διάταξη κενού και το στοπ γωνίας ανοίγματος.

AVENTOS HK top – μηχανισμός ανύψωσης με νοβοπανόβιδες

Σε αυτό το βίντεο παρουσιάζεται η συναρμολόγηση του μηχανισμού ανύψωσης με νοβοπανόβιδες, συμπεριλαμβανομένης της ενσωματωμένης τοποθέτησης, για AVENTOS HK top.

AVENTOS HK top – μηχανισμός ανύψωσης με προσυναρμολογημένες ευρωβίδες

Σε αυτό το βίντεο παρουσιάζεται η συναρμολόγηση του μηχανισμού ανύψωσης με προσυναρμολογημένες ευρωβίδες για AVENTOS HK top.

AVENTOS HK top – μηχανισμός ασφαλείας

Σε αυτό το βίντεο παρουσιάζεται το άνοιγμα του βραχίονα με τον μηχανισμό ασφαλείας για AVENTOS HK top.

AVENTOS HK top – ρύθμιση μηχανισμού ανύψωσης

Σε αυτό το βίντεο παρουσιάζεται η ρύθμιση του μηχανισμού ανύψωσης για AVENTOS HK top. Προσαρμόστε τον μηχανισμό ανύψωσης ανάλογα με το βάρος της μετώπης και το σύστημα ανύψωσης σταματάει σε οποιαδήποτε θέση.

AVENTOS HK top – στοπ γωνίας ανοίγματος

Σε αυτό το βίντεο παρουσιάζεται η ρύθμιση του ενσωματωμένου στοπ γωνίας ανοίγματος για AVENTOS HK top.

AVENTOS WHY film

Background information on the development of AVENTOS

EXPANDO T για λεπτές μετώπες

Σε αυτό το βίντεο συναρμολόγησης παρουσιάζεται η συναρμολόγηση λεπτών μετωπών με EXPANDO T. Παρουσιάζεται η μέθοδος στερέωσης για CLIP top BLUMOTION 155°, AVENTOS HK top και LEGRABOX.

Presentation video for AVENTOS HF, HS, HL and HK top

Presentation of the AVENTOS lift systems HF, HS, HL and HK top

SERVO-DRIVE για AVENTOS HK top

Σε αυτό το βίντεο παρουσιάζονται τα επιμέρους βήματα συναρμολόγησης, η εκκίνηση συμπεριλαμβανομένου του εντοπισμού σφαλμάτων, ο συγχρονισμός και η αποφυγή σύγκρουσης για SERVO-DRIVE για AVENTOS HK top.

SERVO-DRIVE για AVENTOS HK top – εκκίνηση

Σε αυτό το βίντεο παρουσιάζεται η εκκίνηση της μονάδας οδηγών του SERVO-DRIVE για AVENTOS HK top.

SERVO-DRIVE για AVENTOS HK top – εκκίνηση με εντοπισμό σφαλμάτων

Σε αυτό το βίντεο παρουσιάζεται η εκκίνηση του SERVO-DRIVE για AVENTOS HK top, συμπεριλαμβανομένου του εντοπισμού σφαλμάτων.

SERVO-DRIVE για AVENTOS HK top – καλύμματα

Σε αυτό το βίντεο παρουσιάζεται η συναρμολόγηση των καλυμμάτων του SERVO-DRIVE για AVENTOS HK top.

SERVO-DRIVE για AVENTOS HK top – συγχρονισμός

Σε αυτό το βίντεο παρουσιάζεται ο συγχρονισμός δύο μονάδων οδηγών SERVO-DRIVE για AVENTOS HK top μεταξύ τους, π.χ. για την εγκατάσταση μιας συνεχόμενης μετώπης πάνω από πολλά ντουλάπια.

SERVO-DRIVE για AVENTOS HK top – συναρμολόγηση μονάδας οδηγών

Σε αυτό το βίντεο παρουσιάζεται η συναρμολόγηση της μονάδας οδηγών του SERVO-DRIVE για AVENTOS HK top.

SERVO-DRIVE για AVENTOS HK top – συναρμολόγηση μονάδας οδηγών (έκδοση μικρού μήκους)

Σε αυτό το βίντεο παρουσιάζεται μια έκδοση μικρού μήκους της συναρμολόγησης της μονάδας οδηγών του SERVO-DRIVE για AVENTOS HK top.

SERVO-DRIVE για AVENTOS HK top – σύγκρουση

Αυτό το βίντεο δείχνει πώς χρησιμοποιείται το SERVO-DRIVE για AVENTOS HK top για την αποφυγή συγκρούσεων μεταξύ των μετωπών δύο ντουλαπιών που έχουν εγκατασταθεί σε γωνία.

Blum_KLA0613_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#AL_#V1