Σύστημα κάθετης ανύψωσης AVENTOS HK top

Σας βοηθά στον σχεδιασμό, στη χρήση και στην εμπορική προώθηση του AVENTOS HK top

Βίντεο

AVENTOS HK top

Σε αυτό το βίντεο παρουσιάζεται η συναρμολόγηση των δύο διαφορετικών τύπων μηχανισμών ανύψωσης, ο μηχανισμός ασφαλείας, ο ρυθμιστής μετώπης, η εγκατάσταση των καλυμμάτων, η ρύθμιση του μηχανισμού ανύψωσης, η διάταξη κενού και το στοπ γωνίας ανοίγματος.

AVENTOS HK top short film

This short film shows the motion, the variable stop and the different cover cap colours of AVENTOS HK top.

AVENTOS HK top – μηχανισμός ανύψωσης με νοβοπανόβιδες

Σε αυτό το βίντεο παρουσιάζεται η συναρμολόγηση του μηχανισμού ανύψωσης με νοβοπανόβιδες, συμπεριλαμβανομένης της ενσωματωμένης τοποθέτησης, για AVENTOS HK top.

AVENTOS HK top – μηχανισμός ανύψωσης με προσυναρμολογημένες ευρωβίδες

Σε αυτό το βίντεο παρουσιάζεται η συναρμολόγηση του μηχανισμού ανύψωσης με προσυναρμολογημένες ευρωβίδες για AVENTOS HK top.

AVENTOS HK top – μηχανισμός ασφαλείας

Σε αυτό το βίντεο παρουσιάζεται το άνοιγμα του βραχίονα με τον μηχανισμό ασφαλείας για AVENTOS HK top.

AVENTOS HK top – ρύθμιση μηχανισμού ανύψωσης

Σε αυτό το βίντεο παρουσιάζεται η ρύθμιση του μηχανισμού ανύψωσης για AVENTOS HK top. Προσαρμόστε τον μηχανισμό ανύψωσης ανάλογα με το βάρος της μετώπης και το σύστημα ανύψωσης σταματάει σε οποιαδήποτε θέση.

AVENTOS HK top – στοπ γωνίας ανοίγματος

Σε αυτό το βίντεο παρουσιάζεται η ρύθμιση του ενσωματωμένου στοπ γωνίας ανοίγματος για AVENTOS HK top.

AVENTOS image video

Background information on the development of AVENTOS

EXPANDO T για λεπτές μετώπες

Σε αυτό το βίντεο συναρμολόγησης παρουσιάζεται η συναρμολόγηση λεπτών μετωπών με EXPANDO T. Παρουσιάζεται η μέθοδος στερέωσης για CLIP top BLUMOTION 155°, AVENTOS HK top και LEGRABOX.

Presentation video for AVENTOS HF, HS, HL and HK top

Presentation of the AVENTOS lift systems HF, HS, HL and HK top

SERVO-DRIVE για AVENTOS HK top

Σε αυτό το βίντεο παρουσιάζονται τα επιμέρους βήματα συναρμολόγησης, η εκκίνηση συμπεριλαμβανομένου του εντοπισμού σφαλμάτων, ο συγχρονισμός και η αποφυγή σύγκρουσης για SERVO-DRIVE για AVENTOS HK top.

SERVO-DRIVE για AVENTOS HK top – εκκίνηση

Σε αυτό το βίντεο παρουσιάζεται η εκκίνηση της μονάδας οδηγών του SERVO-DRIVE για AVENTOS HK top.

SERVO-DRIVE για AVENTOS HK top – εκκίνηση με εντοπισμό σφαλμάτων

Σε αυτό το βίντεο παρουσιάζεται η εκκίνηση του SERVO-DRIVE για AVENTOS HK top, συμπεριλαμβανομένου του εντοπισμού σφαλμάτων.

SERVO-DRIVE για AVENTOS HK top – καλύμματα

Σε αυτό το βίντεο παρουσιάζεται η συναρμολόγηση των καλυμμάτων του SERVO-DRIVE για AVENTOS HK top.

SERVO-DRIVE για AVENTOS HK top – συγχρονισμός

Σε αυτό το βίντεο παρουσιάζεται ο συγχρονισμός δύο μονάδων οδηγών SERVO-DRIVE για AVENTOS HK top μεταξύ τους, π.χ. για την εγκατάσταση μιας συνεχόμενης μετώπης πάνω από πολλά ντουλάπια.

SERVO-DRIVE για AVENTOS HK top – συναρμολόγηση μονάδας οδηγών

Σε αυτό το βίντεο παρουσιάζεται η συναρμολόγηση της μονάδας οδηγών του SERVO-DRIVE για AVENTOS HK top.

SERVO-DRIVE για AVENTOS HK top – συναρμολόγηση μονάδας οδηγών (έκδοση μικρού μήκους)

Σε αυτό το βίντεο παρουσιάζεται μια έκδοση μικρού μήκους της συναρμολόγησης της μονάδας οδηγών του SERVO-DRIVE για AVENTOS HK top.

SERVO-DRIVE για AVENTOS HK top – σύγκρουση

Αυτό το βίντεο δείχνει πώς χρησιμοποιείται το SERVO-DRIVE για AVENTOS HK top για την αποφυγή συγκρούσεων μεταξύ των μετωπών δύο ντουλαπιών που έχουν εγκατασταθεί σε γωνία.

Blum_KLA0613_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#AL_#V1