Λήψεις

CLIP top ευρυγώνιος μεντεσές 155° για ντουλάπια με εσωτερικά καλάθια και πολλά άλλα στοιχεία. - ID20015
PDF | 432 KB | 04-25-2023
CLIP top μεντεσές 110° πορτών μικρότερου πάχους, για πόρτες μικρότερου πάχους από 8 έως 14mm – ID20281
PDF | 421 KB | 04-25-2023
CLIP top μικρός μεντεσές 94° με διάμετρο κεφαλής 26mm για πόρτες με στενά πλαίσια – ID20025
PDF | 417 KB | 04-25-2023
Ευρυγώνιος μεντεσές CLIP top 170° για πόρτες επίπλων - ID20016
PDF | 423 KB | 04-25-2023
Μεντεσές CLIP top 107° για πόρτες επίπλων - ID20013
PDF | 419 KB | 04-25-2023
Μεντεσές CLIP top 110° για πόρτες επίπλων - ID20012
PDF | 434 KB | 04-25-2023
Μεντεσές γυάλινης πόρτας CLIP top 94° για γυάλινες πόρτες - ID20023
PDF | 414 KB | 04-25-2023
Μεντεσές γωνιακού σπαστού ντουλαπιού CLIP top 60° για γωνιακά ντουλάπια με σπαστές πόρτες - ID20027
PDF | 419 KB | 04-25-2023
Μεντεσές προφίλ πόρτας CLIP top 95° για πόρτες μεγαλύτερου πάχους και προφίλ πόρτας - ID20017
PDF | 429 KB | 04-25-2023
Μεντεσές πόρτας με πλαίσιο αλουμινίου CLIP top 95° για στενές πόρτες με πλαίσιο αλουμινίου - ID20020
PDF | 421 KB | 04-25-2023
Μεντεσές τυφλής γωνίας CLIP top 95° για ένθετη εφαρμογή ή εφαρμογή τυφλής γωνίας πλήρους πατήματος - ID20018
PDF | 423 KB | 04-25-2023