Λήψεις

TANDEMBOX antaro, BLUMOTION Εσωτερικό καλάθι με βέργα, ύψοςC (Απαιτήσεις χώρου: 192mm), φέρουσα ικανότητα τάξης 30/65 kg - ID20054
PDF | 440 KB | 04-25-2023
TANDEMBOX antaro, BLUMOTION Εσωτερικό καλάθι με βέργα, ύψοςD (Απαιτήσεις χώρου: 224mm), φέρουσα ικανότητα τάξης 30/65 kg - ID20062
PDF | 441 KB | 04-25-2023
TANDEMBOX antaro, BLUMOTION Εσωτερικό συρτάρι, ύψοςK (Απαιτήσεις χώρου: 136,5mm), φέρουσα ικανότητα τάξης 30/65 kg - ID20050
PDF | 397 KB | 04-25-2023
TANDEMBOX antaro, BLUMOTION Εσωτερικό συρτάρι, ύψοςΜ (Απαιτήσεις χώρου: 106mm), φέρουσα ικανότητα τάξης 30/65 kg - ID20046
PDF | 397 KB | 04-25-2023
TANDEMBOX antaro, BLUMOTION Καλάθι με βέργα, ύψοςC (Απαιτήσεις χώρου: 192mm), φέρουσα ικανότητα τάξης 30/65 kg - ID20052
PDF | 441 KB | 04-25-2023
TANDEMBOX antaro, BLUMOTION Καλάθι με βέργα, ύψοςD (Απαιτήσεις χώρου: 224mm), φέρουσα ικανότητα τάξης 30/65 kg - ID20060
PDF | 442 KB | 04-25-2023
TANDEMBOX antaro, BLUMOTION Συρτάρι, ύψοςK (Απαιτήσεις χώρου: 130,5mm), φέρουσα ικανότητα τάξης 30/65 kg - ID20048
PDF | 395 KB | 04-25-2023
TANDEMBOX antaro, BLUMOTION Συρτάρι, ύψοςΜ (Απαιτήσεις χώρου: 98,5mm), φέρουσα ικανότητα τάξης 30/65 kg - ID20044
PDF | 397 KB | 04-25-2023
TANDEMBOX antaro, BLUMOTION Συρτάρι, ύψοςΝ (Απαιτήσεις χώρου: 82,5mm), φέρουσα ικανότητα τάξης 30 kg - ID20042
PDF | 397 KB | 04-25-2023
Ρύθμιση κλίσης TANDEMBOX antaro
Αυτό το βίντεο εξηγεί με σαφήνεια πώς λειτουργεί η ρύθμιση κλίσης με το TANDEMBOX antaro.
TANDEMBOX antaro
Αυτό το βίντεο δείχνει τα βασικά στάδια συναρμολόγησης του TANDEMBOX antaro.
Καλάθι TANDEMBOX antaro
Αυτό το βίντεο δείχνει τη συναρμολόγηση του καλαθιού με τη χρήση του TANDEMBOX antaro.
TANDEMBOX antaro – αφαίρεση βέργας
Αυτό το βίντεο δείχνει την αφαίρεση της βέργας με τη χρήση του TANDEMBOX antaro.
TANDEMBOX antaro – αφαίρεση μετώπης
Αυτό το βίντεο δείχνει την αφαίρεση της μετώπης με τη χρήση του TANDEMBOX antaro.
TANDEMBOX antaro – συναρμολόγηση του στοιχείου σχεδιασμού
Αυτό το βίντεο δείχνει τη συναρμολόγηση του στοιχείου σχεδιασμού για TANDEMBOX antaro.
TANDEMBOX antaro – αφαίρεση του στοιχείου σχεδιασμού
Αυτό το βίντεο δείχνει την αφαίρεση του στοιχείου σχεδιασμού για TANDEMBOX antaro.
TANDEMBOX antaro – συναρμολόγηση του εσωτερικού καλαθιού
Αυτό το βίντεο δείχνει τη συναρμολόγηση του κομματιού μετώπης των εσωτερικών καλαθιών για TANDEMBOX antaro.
TANDEMBOX antaro – αφαίρεση του εσωτερικού καλαθιού
Αυτό το βίντεο δείχνει την αφαίρεση του κομματιού μετώπης των εσωτερικών καλαθιών για TANDEMBOX antaro.
Πλευρική ρύθμιση TANDEMBOX antaro
Αυτό το βίντεο εξηγεί με σαφήνεια πώς λειτουργεί η πλευρική ρύθμιση με το TANDEMBOX antaro.
Ρύθμιση ύψους TANDEMBOX antaro
Αυτό το βίντεο εξηγεί με σαφήνεια πώς λειτουργεί η ρύθμιση ύψους με το TANDEMBOX.
Σύντομο βίντεο TIP-ON BLUMOTION για TANDEMBOX antaro
Αυτό το σύντομο βίντεο δείχνει τη λειτουργία του TIP-ON BLUMOTION για TANDEMBOX antaro.
Σύντομο βίντεο SERVO-DRIVE για TANDEMBOX antaro
Αυτό το σύντομο βίντεο δείχνει τη λειτουργία του SERVO-DRIVE για TANDEMBOX antaro.
Απόσπασμα προϊόντος TANDEMBOX antaro
Αυτό το απόσπασμα προϊόντος δείχνει τη λειτουργία, τα διαφορετικά ύψη πλαϊνών συρταριού, τα χρώματα, τις σχεδιαστικές εκδοχές και τις παραλλαγές καλυμμάτων του TANDEMBOX antaro.
Σύντομο βίντεο στενού ντουλαπιού SPACE TWIN
Αυτό το σύντομο βίντεο δείχνει τη λειτουργία και την εφαρμογή του SPACE TWIN, που παρουσιάζεται εδώ με το μαύρο ανθρακί ματ LEGRABOX.
BOXFIX plus - συναρμολόγηση του box με τεχνολογία καρφωτικού
Στο βίντεο αυτό παρουσιάζεται ένα παράδειγμα με τα επιμέρους βήματα που απαιτούνται για τη συναρμολόγηση ενός συστήματος box χρησιμοποιώντας το BOXFIX plus, με καρφιά για τη συναρμολόγηση του συστήματος box.