Λήψεις

LEGRABOX pure, TIP-ON Καλάθι, ύψοςF (Απαιτήσεις χώρου: 257mm), φέρουσα ικανότητα τάξης 40/70 kg - ID20197
PDF | 486 KB | 04-25-2023
Επιλογές σχεδιασμού myLEGRABOX LEGRABOX pure, LEGRABOX free - ID20331
PDF | 513 KB | 04-25-2023
Επιλογές σχεδιασμού myLEGRABOX Στοιχεία branding - ID20334
PDF | 496 KB | 04-25-2023
Επιλογές σχεδιασμού myLEGRABOX LEGRABOX individual - ID20333
PDF | 518 KB | 04-25-2023
Επιλογές σχεδιασμού myLEGRABOX LEGRABOX special edition - ID20332
PDF | 511 KB | 04-25-2023
LEGRABOX pure, TIP-ON BLUMOTION Εσωτερικό καλάθι με ψηλό στοιχείο σχεδιασμού, ύψοςC (Απαιτήσεις χώρου: 191mm), φέρουσα ικανότητα τάξης 40/70 kg - ID20209
PDF | 489 KB | 04-25-2023
LEGRABOX, TIP-ON BLUMOTION Συρτάρι, ύψοςΜ (Απαιτήσεις χώρου: 106mm), φέρουσα ικανότητα τάξης 40/70 kg - ID20205
PDF | 488 KB | 04-25-2023
LEGRABOX free, BLUMOTION Εσωτερικό καλάθι με βέργα, ύψοςC (Απαιτήσεις χώρου: 191mm), φέρουσα ικανότητα τάξης 40/70 kg - ID20222
PDF | 430 KB | 04-25-2023
LEGRABOX pure, BLUMOTION Εσωτερικό καλάθι με στοιχείο σχεδιασμού μισού ύψους, ύψοςC (Απαιτήσεις χώρου: 191mm), φέρουσα ικανότητα τάξης 40/70 kg - ID20192
PDF | 488 KB | 04-25-2023
LEGRABOX pure, BLUMOTION Καλάθι, ύψοςF (Απαιτήσεις χώρου: 257mm), φέρουσα ικανότητα τάξης 40/70 kg - ID20196
PDF | 487 KB | 04-25-2023
LEGRABOX, BLUMOTION Συρτάρια, ύψος Ν (Απαιτήσεις χώρου: 80 mm), φέρουσα ικανότητα τάξης 40/70 kg - ID20180
PDF | 486 KB | 04-25-2023
LEGRABOX, BLUMOTION Συρτάρι, ύψοςΜ (Απαιτήσεις χώρου: 106mm), φέρουσα ικανότητα τάξης 40/70 kg - ID20182
PDF | 488 KB | 04-25-2023
LEGRABOX free, TIP-ON BLUMOTION Εσωτερικό καλάθι με στοιχείο σχεδιασμού μισού ύψους, ύψοςC (Απαιτήσεις χώρου: 191mm), φέρουσα ικανότητα τάξης 40/70 kg - ID20221
PDF | 429 KB | 04-25-2023
LEGRABOX pure, BLUMOTION Εσωτερικό καλάθι με ψηλό στοιχείο σχεδιασμού, ύψοςC (Απαιτήσεις χώρου: 191mm), φέρουσα ικανότητα τάξης 40/70 kg - ID20190
PDF | 488 KB | 04-25-2023
LEGRABOX, BLUMOTION Εσωτερικό συρτάρι, ύψος Κ (Απαιτήσεις χώρου: 142 mm), φέρουσα ικανότητα τάξης 40/70 kg - ID20269
PDF | 487 KB | 04-25-2023
LEGRABOX free, TIP-ON BLUMOTION Καλάθι, ύψοςC (Απαιτήσεις χώρου: 193mm), φέρουσα ικανότητα τάξης 40/70 kg - ID20215
PDF | 427 KB | 04-25-2023
LEGRABOX pure, TIP-ON BLUMOTION Καλάθι, ύψοςC (Απαιτήσεις χώρου: 193mm), φέρουσα ικανότητα τάξης 40/70 kg - ID20208
PDF | 487 KB | 04-25-2023
LEGRABOX, BLUMOTION Εσωτερικό συρτάρι, ύψοςΜ (Απαιτήσεις χώρου: 104mm), φέρουσα ικανότητα τάξης 40/70 kg - ID20184
PDF | 486 KB | 04-25-2023
LEGRABOX free, BLUMOTION Εσωτερικό καλάθι με στοιχείο σχεδιασμού μισού ύψους, ύψοςC (Απαιτήσεις χώρου: 191mm), φέρουσα ικανότητα τάξης 40/70 kg - ID20219
PDF | 429 KB | 04-25-2023
LEGRABOX free, TIP-ON BLUMOTION Εσωτερικό καλάθι με ψηλό στοιχείο σχεδιασμού, ύψοςC (Απαιτήσεις χώρου: 191mm), φέρουσα ικανότητα τάξης 40/70 kg - ID20218
PDF | 430 KB | 04-25-2023
LEGRABOX free, BLUMOTION Εσωτερικό καλάθι με ψηλό στοιχείο σχεδιασμού, ύψοςC (Απαιτήσεις χώρου: 191mm), φέρουσα ικανότητα τάξης 40/70 kg - ID20216
PDF | 430 KB | 04-25-2023
LEGRABOX, TIP-ON BLUMOTION Εσωτερικό συρτάρι, ύψοςΜ (Απαιτήσεις χώρου: 104mm), φέρουσα ικανότητα τάξης 40/70 kg - ID20206
PDF | 486 KB | 04-25-2023
LEGRABOX pure, BLUMOTION Καλάθι, ύψοςC (Απαιτήσεις χώρου: 193mm), φέρουσα ικανότητα τάξης 40/70 kg - ID20188
PDF | 487 KB | 04-25-2023
LEGRABOX pure, TIP-ON BLUMOTION Εσωτερικό καλάθι με βέργα, ύψοςC (Απαιτήσεις χώρου: 191mm), φέρουσα ικανότητα τάξης 40/70 kg - ID20211
PDF | 488 KB | 04-25-2023
LEGRABOX free, TIP-ON BLUMOTION Εσωτερικό καλάθι με βέργα, ύψοςC (Απαιτήσεις χώρου: 191mm), φέρουσα ικανότητα τάξης 40/70 kg - ID20224
PDF | 430 KB | 04-25-2023
LEGRABOX, TIP-ON BLUMOTION Εσωτερικό συρτάρι, ύψος Κ (Απαιτήσεις χώρου: 142 mm), φέρουσα ικανότητα τάξης 40/70 kg - ID20270
PDF | 486 KB | 04-25-2023
LEGRABOX pure, TIP-ON BLUMOTION Καλάθι, ύψοςF (Απαιτήσεις χώρου: 257mm), φέρουσα ικανότητα τάξης 40/70 kg - ID20212
PDF | 487 KB | 04-25-2023
LEGRABOX pure, BLUMOTION Εσωτερικό καλάθι με βέργα, ύψοςC (Απαιτήσεις χώρου: 191mm), φέρουσα ικανότητα τάξης 40/70 kg - ID20194
PDF | 488 KB | 04-25-2023
LEGRABOX free, BLUMOTION Καλάθι, ύψοςC (Απαιτήσεις χώρου: 193mm), φέρουσα ικανότητα τάξης 40/70 kg - ID20213
PDF | 427 KB | 04-25-2023
LEGRABOX, BLUMOTION Συρτάρι, ύψοςK (Απαιτήσεις χώρου: 144mm), φέρουσα ικανότητα τάξης 40/70 kg - ID20186
PDF | 486 KB | 04-25-2023
LEGRABOX, TIP-ON BLUMOTION Συρτάρια, ύψοςΝ (Απαιτήσεις χώρου: 80mm), φέρουσα ικανότητα τάξης 40/70 kg - ID20204
PDF | 486 KB | 04-25-2023
LEGRABOX, TIP-ON BLUMOTION Συρτάρι, ύψοςK (Απαιτήσεις χώρου: 144mm), φέρουσα ικανότητα τάξης 40/70 kg - ID20207
PDF | 486 KB | 04-25-2023
LEGRABOX pure, TIP-ON BLUMOTION Εσωτερικό καλάθι με στοιχείο σχεδιασμού μισού ύψους, ύψοςC (Απαιτήσεις χώρου: 191mm), φέρουσα ικανότητα τάξης 40/70 kg - ID20210
PDF | 489 KB | 04-25-2023

Βίντεο

LEGRABOX free
Δείχνει τη συναρμολόγηση, καθώς και τις επιλογές ρύθμισης του LEGRABOX free
Εσωτερικό καλάθι LEGRABOX με στοιχείο σχεδιασμού
Αυτό το βίντεο παρουσιάζει με σαφήνεια τα βήματα που απαιτούνται για τη συναρμολόγηση του κομματιού μετώπης με στοιχείο σχεδιασμού για το εσωτερικό καλάθι LEGRABOX.
Εσωτερικό καλάθι LEGRABOX με κάθετη βέργα
Αυτό το βίντεο παρουσιάζει με σαφήνεια τα βήματα που απαιτούνται για τη συναρμολόγηση του κομματιού μετώπης με κάθετη βέργα για το εσωτερικό καλάθι LEGRABOX.
LEGRABOX
Αυτό το βίντεο παρουσιάζει το σύστημα box LEGRABOX. Παρουσιάζει τον σχεδιασμό και την ποιότητα κίνησης.
LEGRABOX
Αυτό το βίντεο παρέχει πληροφορίες για τη συναρμολόγηση της μετώπης, την τοποθέτηση του καλαθιού και τις επιλογές 3-διάστατης ρύθμισης της μετώπης.
Πλευρικός σταθεροποιητής LEGRABOX
Αυτό το βίντεο παρουσιάζει με σαφήνεια τη συναρμολόγηση του πλευρικού σταθεροποιητή για LEGRABOX
BLUMOTION S – τεχνολογία
Παρουσιάζει την καταλληλότητα των τύπων αποσβεστήρων για τεχνολογία κίνησης και, άρα, την ευφυΐα προϊόντος του BLUMOTION S.
Απόσπασμα προϊόντος LEGRABOX SPACE TOWER
Αυτό το απόσπασμα προϊόντος παρουσιάζει συνοπτικά τα πλεονεκτήματα του SPACE TOWER στην εκδοχή LEGRABOX. Καλάθια που ανοίγουν μεμονωμένα, καλή οπτική των περιεχομένων από πάνω, εύκολη αφαίρεση από πάνω και εύκολη κίνηση με τεχνολογία BLUMOTION.
Σύντομο βίντεο TIP-ON BLUMOTION για LEGRABOX
Αυτό το σύντομο βίντεο δείχνει τη λειτουργία του TIP-ON BLUMOTION για LEGRABOX.
Σύντομο βίντεο TIP-ON BLUMOTION για καλάθι νεροχύτη LEGRABOX
Αυτό το σύντομο βίντεο δείχνει τη λειτουργία του καλαθιού νεροχύτη σε σχήμα U με TIP-ON BLUMOTION για LEGRABOX.
Απόσπασμα προϊόντος TIP-ON για LEGRABOX
Αυτό το απόσπασμα προϊόντος δείχνει τη λειτουργία του TIP-ON για LEGRABOX.
Σύντομο βίντεο SERVO-DRIVE για LEGRABOX
Αυτό το σύντομο βίντεο δείχνει τη λειτουργία του SERVO-DRIVE για LEGRABOX.
Απόσπασμα προϊόντος LEGRABOX
Αυτό το απόσπασμα προϊόντος δείχνει τη λειτουργία, τα διαφορετικά ύψη πλαϊνών συρταριού, τα χρώματα και τις παραλλαγές καλυμμάτων του LEGRABOX.
Σύντομο βίντεο στενού ντουλαπιού SPACE TWIN
Αυτό το σύντομο βίντεο δείχνει τη λειτουργία και την εφαρμογή του SPACE TWIN, που παρουσιάζεται εδώ με το μαύρο ανθρακί ματ LEGRABOX.
Απόσπασμα προϊόντος LEGRABOX free
Αυτό το απόσπασμα προϊόντος δείχνει τη λειτουργία, τα διαφορετικά χρώματα πλαϊνών και τις σχεδιαστικές εκδοχές του LEGRABOX free.
BLUMOTION S
Παρουσιάζει τα πλεονεκτήματα του BLUMOTION S, που δίνει τη δυνατότητα χρήσης τριών διαφορετικών τεχνολογιών κίνησης με έναν μόνο οδηγό.
Απόσπασμα καλαθιού νεροχύτη LEGRABOX
Αυτό το απόσπασμα προϊόντος δείχνει τη λειτουργία του καλαθιού νεροχύτη σε σχήμα U με LEGRABOX.
EXPANDO T για λεπτές μετώπες
Σε αυτό το βίντεο συναρμολόγησης παρουσιάζεται η συναρμολόγηση λεπτών μετωπών με EXPANDO T. Παρουσιάζεται η μέθοδος στερέωσης για CLIP top BLUMOTION 155°, AVENTOS HK top και LEGRABOX.
Βίντεο έμπνευσης myLEGRABOX – LEGRABOX special edition (έκδοση μεγάλου μήκους)
Ο Gregor Wenter από το Sarentino της Ιταλίας εξηγεί από πού αντλεί έμπνευση για την καθημερινή του εργασία στον τομέα του σχεδιασμού ξενοδοχείων. Πηγή έμπνευσης για την επιλογή του πλαϊνού συρταριού LEGRABOX special edition ήταν η κουζίνα τύπου νησίδας σε μορφή κυβόλιθου.
Βίντεο έμπνευσης myLEGRABOX – LEGRABOX individual (έκδοση μεγάλου μήκους)
Ο Rui Alexandre από την Alcântara της Λισαβόνας εξηγεί από πού αντλεί έμπνευση για το έργο του ως σχεδιαστής. Πηγή έμπνευσης για το σχέδιο του LEGRABOX individual ήταν η αλληλεπίδραση των σκιών σε ένα κτίριο.
Βίντεο έμπνευσης myLEGRABOX – LEGRABOX pure (έκδοση μεγάλου μήκους)
Ο Peter Girgis από τη Νορβηγία εξηγεί από πού αντλεί έμπνευση για το έργο του ως interior designer. Πηγή έμπνευσης για την επιλογή του πλαϊνού συρταριού LEGRABOX pure σε ανοξείδωτο ατσάλι με προστασία κατά των δακτυλικών αποτυπωμάτων ήταν μια μελέτη φωτισμού σχετικά με την αλληλεπίδραση μεταξύ φωτός και σκιών.
Βίντεο έμπνευσης myLEGRABOX – LEGRABOX free (έκδοση μεγάλου μήκους)
Ο Sebastian Rauch από το Bludenz της Αυστρίας εξηγεί από πού αντλεί έμπνευση για την καθημερινή του εργασία ως κατασκευαστής κεραμικών. Κατά την κατασκευή ενός κεραμικού στοιχείου σχεδιασμού για LEGRABOX free, δημιουργήθηκε ένα ανάγλυφο σχέδιο, που γίνεται αισθητό με την αφή και παίζει με το φως και τις σκιές.
Complete flexibility
The huge variety of colours opens up a multitude of options. And you remain flexible right up to the point of assembly.
Τελική συναρμολόγηση επί τόπου
Το πλαϊνό του συρταριού (εσωτερικό) μπορεί να συνδεθεί με το στοιχείο διακόσμησης (εξωτερικά πλαϊνά) με ένα μόνο κλικ.
Τελική συναρμολόγηση επί τόπου με μονωτικό υλικό
Το πλαϊνό του συρταριού (εσωτερικό) μπορεί να συνδεθεί με το στοιχείο διακόσμησης (εξωτερικά πλαϊνά) με ένα μόνο κλικ.
LEGRABOX short film
This short film shows the function, different drawer side heights, colours and cover cap variants of LEGRABOX.
BOXFIX plus - συναρμολόγηση του box με τεχνολογία καρφωτικού
Στο βίντεο αυτό παρουσιάζεται ένα παράδειγμα με τα επιμέρους βήματα που απαιτούνται για τη συναρμολόγηση ενός συστήματος box χρησιμοποιώντας το BOXFIX plus, με καρφιά για τη συναρμολόγηση του συστήματος box.