Συσκευές συναρμολόγησης

Σας βοηθούν στον σχεδιασμό, στη χρήση και στην εμπορική προώθηση των συσκευών συναρμολόγησης

BOXFIX E-L
Αυτό το βίντεο δείχνει πώς λειτουργεί το BOXFIX E-L.
BOXFIX E-T
Αυτό το βίντεο δείχνει πώς λειτουργεί το BOXFIX E-Τ.
Πλήρες βίντεο BOXFIX P
Αυτό το βίντεο δείχνει πώς λειτουργεί το BOXFIX P για τη συναρμολόγηση των LEGRABOX και TANDEMBOX.
BOXFIX P – συναρμολόγηση LEGRABOX
Σε αυτό το βίντεο παρουσιάζεται η συναρμολόγηση του LEGRABOX με BOXFIX P.
BOXFIX P – συναρμολόγηση TANDEMBOX
Σε αυτό το βίντεο παρουσιάζεται η συναρμολόγηση του TANDEMBOX με BOXFIX P.
BOXFIX plus - συναρμολόγηση του box με τεχνολογία καρφωτικού
Στο βίντεο αυτό παρουσιάζεται ένα παράδειγμα με τα επιμέρους βήματα που απαιτούνται για τη συναρμολόγηση ενός συστήματος box χρησιμοποιώντας το BOXFIX plus, με καρφιά για τη συναρμολόγηση του συστήματος box.
BOXFIX plus - συναρμολόγηση του box με βίδες
Στο βίντεο αυτό παρουσιάζεται ένα παράδειγμα με τα επιμέρους βήματα που απαιτούνται για τη συναρμολόγηση ενός συστήματος box χρησιμοποιώντας το BOXFIX plus, με βίδες για τη συναρμολόγηση του συστήματος box.