IMG0895_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1

Πληροφορίες για τους τελικούς καταναλωτές

Δυστυχώς, δεν μπορούμε να σας απαλλάξουμε από τις υποχρεώσεις που υπέχετε στη χώρα σας εν προκειμένω, αφού κάτι τέτοιο επιτρέπεται από το συναφές εθνικό δίκαιο μόνον εφόσον η οικεία εταιρεία διατηρεί θυγατρική στη χώρα σας. Καθώς δεν έχουμε θυγατρική στη χώρα σας, δεν είμαστε σε θέση να σας απαλλάξουμε από τις υποχρεώσεις σας σε αυτή την περίπτωση. Η υποχρέωση αυτή τηρείται, σε γενικές γραμμές, από τον εισαγωγέα της χώρας σας. Περαιτέρω πληροφορίες επί του θέματος μπορείτε να λάβετε από τις κρατικές αρχές.

IMG0895_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1