IMG0893_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1

Regulamentul REACH

Obligația de informare în raport cu art. 33, conform Regulamentului REACH

ECHA (European Chemicals Agency) a inclus plumbul, în data de 27.06.2018, în lista de materiale candidate SVHC („Candidate List of Substances of Very High Concern for Authorisation).

În conformitate cu art. 33 din Regulamentul REACH, un furnizor este obligat să-și informeze clienții comerciali, fără să îi fie solicitat acest aspect, de îndată ce un material din lista de materiale candidate are un procent de greutate care depășește 0,1 din procentul de masă într-un produs.

Plumbul servește unei prelucrări mai bune prin așchiere și este conținut în special în piesele strunjite care se regăsesc în produsele Blum.

Până în momentul de față, nu se poate preconiza când va fi inclus plumbul în Anexa XIV a Regulamentului REACH și, implicit, va intra sub incidența unei obligații de autorizare.

Noi depunem deja eforturi să identificăm și să utilizăm materiale care inlocuiesc plumbul.

Vă rugăm să trimiteți această informație către clienții dumneavoastră comerciali.

Dacă aveți și alte întrebări pentru noi cu privire la aplicarea Regulamentului REACH, vă stăm oricând la dispoziție.

IMG0893_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1