Blum_IMG1252

SERVO-DRIVE gedimų šalinimo vadovas

Šiame SERVO-DRIVE gedimų šalinimo vadove pateikiamos instrukcijos, kurios padės suprasti ir išspręsti montavimo arba naudojimosi metu nutikusias problemas. Jei turite daugiau klausimų, kreipkitės į Blum kontaktinį partnerį.

SERVO-DRIVE skirtas AVENTOS

Gedimas Galima priežastis Priežasties nustatymas Priežasties pašalinimas
SERVO-DRIVE transformatoriaus būsenos indikatorius nedega Maitinimo gedimas, išjungtas elektros lizdas arba SERVO-DRIVE transformatorius neįjungtas į elektros lizdą

Tame pačiame elektros lizde išbandykite kitą elektros prietaisą (pvz., mobiliojo telefono įkroviklį). Jei jis taip pat neveikia – elektros lizde nėra maitinimo.

Įjunkite maitinimą elektros lizde, patikrinkite saugiklius ir, jei reikia, kreipkitės į elektriką.

SERVO-DRIVE transformatorius sugedęs SERVO-DRIVE transformatorius yra sugedęs, jei SERVO-DRIVE transformatoriaus būsenos indikatorius nedega, nors elektros lizdas, kuriame jis įjungtas, yra veikiantis. Pakeiskite SERVO-DRIVE transformatorių.
Visi SERVO-DRIVE, skirto AVENTOS, būsenos indikatoriai nedega SERVO-DRIVE sugedęs SERVO-DRIVE, skirtas AVENTOS, yra sugedęs, jei SERVO-DRIVE būsenos indikatorius neužsidega, kai fasadas atidarytas ir žinant jog laidai sujungti teisingai. Pakeiskite SERVO-DRIVE skirtą AVENTOS.
SERVO-DRIVE, skirto AVENTOS top, mygtukas OK nuolat šviečia raudonai SERVO-DRIVE sugedęs SERVO-DRIVE, skirtas AVENTOS top, yra sugedęs, jei SERVO-DRIVE mygtukas OK šviečia raudonai, kai fasadas atidarytas. Pakeiskite SERVO-DRIVE skirtą AVENTOS top.
SERVO-DRIVE, skirtas AVENTOS, neatsako į atidarymo užklausą Naudojami ne Blum distanciniai amortizatoriai, o kieti bamperiai Sumontuoti bamperiai yra per kieti, paspaudus nesispaudžia – tai nėra spyruokliniai Blum distanciniai amortizatoriai. Pakeiskite kietus bamperius į spyruoklinius Blum distancinius amortizatorius arba pakeiskite spyruoklinius Blum distancinius amortizatorius naujais, jei jie nepasispaudžia.
Netinkamas spyruoklinių Blum distancinių amortizatorių skaičius arba jie sumontuoti netinkamose pozicijose Spyruoklinių Blum distancinių amortizatorių sumontavimo padėtys ir kiekiai yra neteisingi, jei jie skiriasi nuo informacijos, pateiktos kataloge arba jei jie pasispaudžia tiesiai ant SERVO-DRIVE mygtuko. Pasikonsultuokite su Blum klientų aptarnavimo skyriaus specialistu ir pakoreguokite spyruoklinių Blum distancinių amortizatorių kiekį arba montavimo padėtį.
Netinkamai nustatytas fasado tarpelis Fasado tarpelis nėra tinkamai nustatytas, jei uždarytas fasadas nesiliečia su korpusu arba bent vienas iš spyruoklinių Blum distancinių amortizatorių yra įspaustas uždarius fasadą. Pasikonsultuokite su Blum klientų aptarnavimo skyriaus specialistu ir pakoreguokite fasado tarpelį, reguliuodami pakėlimo mechanizmą arba spyruoklinių Blum distancinių amortizatorių skaičių. Tada paleiskite rankiniu būdu, vadovaudamiesi montavimo instrukcijomis .
SERVO-DRIVE, skirtas AVENTOS, neatsako arba ne visada atsako į atidarymo ir uždarymo užklausas Aktyvi SERVO-DRIVE, skirto AVENTOS, susidūrimo išvengimo funkcija Veikia SERVO-DRIVE, skirto AVENTOS, susidūrimo išvengimo funkcija, jei toje pačioje susidūrimo grupėje atidarytas kitas fasadas. Rankiniu būdu uždarykite visus fasadus ir, jei reikia, patikrinkite susidūrimo išvengimo konfigūraciją.
SERVO-DRIVE mygtukas nesusietas su SERVO-DRIVE, skirtu AVENTOS   Susiekite visus SERVO-DRIVE mygtukus su SERVO-DRIVE, skirtu AVENTOS, kaip aprašyta montavimo instrukcijoje .
SERVO-DRIVE jungiklio baterija įdėta ne tuo poliškumu Jei SERVO-DRIVE mygtuko būsenos indikatorius nuolat šviečia raudonai, vadinasi, SERVO-DRIVE mygtuko baterija įdėta neteisingai. Įdėkite bateriją teisinga kryptimi/poliškumu.
SERVO-DRIVE mygtuko baterija išsikrovusi Jei SERVO-DRIVE mygtuko indikatorius nedega raudonai, tai SERVO-DRIVE mygtuko baterija išsikrovė. Pakeiskite bateriją.
SERVO-DRIVE, skirtas AVENTOS, nutraukia pradėtą atidarymo/uždarymo judesį arba pasigirsta spragtelėjimas Fasadas nesubalansuotas Fasadas nesubalansuotas, jei lėtėjimo atstumas uždarymo kryptimi yra toks pat kaip ir atidarymo kryptimi, kai fasadas rankiniu būdu sutrikdomas vidutinio atidarymo pozicijoje. Pasikonsultuokite su Blum klientų aptarnavimo skyriaus specialistu ir sureguliuokite pakėlimo mechanizmą. Kontrolinis paleidimas turi būti pradėtas rankiniu būdu, paspaudus mygtuką „ResetMotion“ arba „Start“, fasadas turi būti atidarytas. Viso tolesnio fasado judėjimo metu negali būti jokio rankinio įsikišimo į fasado judėjimo trajektoriją.
Kontrolinis paleidimas atliktas netinkamai Kontrolinis paleidimas buvo atliktas netinkamai, jei po to buvo atliktas pakėlimo mechanizmo reguliavimas, buvo sumontuotas atidarymo kampo ribotuvas arba naudotojas įsikišo rankiniu būdu į judėjimo trajektoriją. Atlikite kontrolinį paleidimą rankiniu būdu, kaip nurodyta montavimo instrukcijoje .
Kažkoks objektas spintelėje liečia fasadą   Pašalinkite kliūtį.

SERVO-DRIVE skirtas LEGRABOX | MERIVOBOX | TANDEMBOX | MOVENTO | TANDEM

Gedimas Galima priežastis Priežasties nustatymas Priežasties pašalinimas
SERVO-DRIVE transformatoriaus būsenos indikatorius nedega Maitinimo gedimas, išjungtas elektros lizdas arba SERVO-DRIVE transformatorius neįjungtas į elektros lizdą

Tame pačiame elektros lizde išbandykite kitą elektros prietaisą (pvz., mobiliojo telefono įkroviklį). Jei jis taip pat neveikia – elektros lizde nėra maitinimo.

Įjunkite maitinimą elektros lizde, patikrinkite saugiklius ir, jei reikia, kreipkitės į elektriką.

SERVO-DRIVE transformatorius sugedęs SERVO-DRIVE transformatorius yra sugedęs, jei SERVO-DRIVE transformatoriaus būsenos indikatorius nedega, nors elektros lizdas, kuriame jis įjungtas, yra veikiantis. Pakeiskite SERVO-DRIVE transformatorių.
SERVO-DRIVE būsenos indikatoriai skirti LEGRABOX | MERIVOBOX | TANDEMBOX | MOVENTO | TANDEM SERVO-DRIVE sugedęs SERVO-DRIVE yra sugedęs, jei SERVO-DRIVE būsenos indikatorius neužsidega, kai stalčius atidarytas ir žinant jog laidai sujungti teisingai. Pakeiskite SERVO-DRIVE skirtą LEGRABOX | MERIVOBOX | TANDEMBOX | MOVENTO | TANDEM.
SERVO-DRIVE skirtas LEGRABOX | MERIVOBOX | TANDEMBOX | MOVENTO | TANDEM neatsako į atidarymo užklausą Naudojami ne Blum distanciniai amortizatoriai, o kieti bamperiai Sumontuoti bamperiai yra per kieti, paspaudus nesispaudžia – tai nėra spyruokliniai Blum distanciniai amortizatoriai. Pakeiskite kietus bamperius į spyruoklinius Blum distancinius amortizatorius arba pakeiskite spyruoklinius Blum distancinius amortizatorius naujais, jei jie nepasispaudžia.
Netinkamas spyruoklinių Blum distancinių amortizatorių skaičius arba jie sumontuoti netinkamose pozicijose Spyruoklinių Blum distancinių amortizatorių sumontavimo padėtys ir kiekiai yra neteisingi, jei jie skiriasi nuo informacijos, pateiktos kataloge. Pasikonsultuokite su Blum klientų aptarnavimo skyriaus specialistu ir pakoreguokite spyruoklinių Blum distancinių amortizatorių kiekį arba montavimo padėtį.
Netinkamai nustatytas fasado tarpelis Fasado tarpelis nėra tinkamai nustatytas, jei uždarytas fasadas nesiliečia su korpusu arba bent vienas iš spyruoklinių Blum distancinių amortizatorių yra įspaustas uždarius fasadą. Pasikonsultuokite su Blum klientų aptarnavimo skyriaus specialistu ir pakoreguokite stalčiaus fasado tarpelį.
Stalčiaus fasadas iš minkštos medžiagos, nestabilus arba per platus. Fasadas per minkštas arba nestabilus, jei fasado tarpelis nesikeičia arba beveik nesikeičia spaudžiant fasadą įvairiuose taškuose. Pasikonsultuokite su Blum klientų aptarnavimo skyriaus specialistu.
SERVO-DRIVE variklio svirtis netinkamai prigludusi prie stalčiaus nugarėlės SERVO-DRIVE variklio svirtis yra neteisingoje padėtyje prieš stalčiaus nugarėlę, jei išstūmimo svirtis susiduria su plieninės nugarėlės projekcija arba SERVO-DRIVE aukščio/gylio padėtis neatitinka projektavimo informacijos nurodytos kataloge . Pasikonsultuokite su Blum klientų aptarnavimo skyriaus specialistu ir pakoreguokite laikančiojo profilio, tvirtinimo laikiklio arba SERVO-DRIVE padėtį.
Kažkas užstrigo tarp stalčiaus ir spintelės nugarėlių   Pašalinkite kliūtį.
SERVO-DRIVE skirtas LEGRABOX | MERIVOBOX | TANDEMBOX | MOVENTO | TANDEM atsidaro pats automatiškai, neliečiant Atsipalaidavęs laikantysis profilis arba jo tvirtinimo laikikliai Laikantysis profilis arba tvirtinimo laikikliai yra atsipalaidavę, jei jį/juos galima ranka pastumti pirmyn arba atgal. Pasikonsultuokite su Blum klientų aptarnavimo skyriaus specialistu ir pakoreguokite laikančiojo profilio, tvirtinimo laikiklio tvirtinimą.
Neteisingai nustatyta paleidimo sauga Paleidimo sauga nustatyta neteisingai, jei trūksta ryšio laido (laido vidiniame laikančiojo profilio griovelyje) arba „MODE“ jungiklis nustatytas į „MULTIPLE“. Įstatykite laidą į vidinį laikančiojo profilio griovelį ir nustatykite „MODE“ pasirinkimą į „SINGLE“.
Nepakankamas atidarymo kampas Neteisingai nustatyta atmetimo jėga Atmetimo jėga nustatyta neteisingai, jei „POWER“ pasirinkimas nustatytas į „HALF“ padėtį, skirtą didelio nominalaus ilgio arba apkrovoms stalčiams. Nustatykite „POWER“ pasirinkimą į „FULL“ padėtį.
Trūksta svirties prailginimo   Sumontuokite svirties prailginimą ant SERVO-DRIVE variklio elemento pagal projektavimo informaciją pateiktą kataloge.
Sunkiai veikia bėgelių sistema Bėgeliai veikia sunkiai jei jiems atidaryti/uždaryti reikia akivaizdžiai didelės jėgos. Išvalykite arba pakeiskite bėgelių sistemą.

SERVO-DRIVE flex

Gedimas Galima priežastis Priežasties nustatymas Priežasties pašalinimas
Transformatoriaus būsenos indikatorius nedega Maitinimo gedimas, išjungtas elektros lizdas arba SERVO-DRIVE transformatorius neįjungtas į elektros lizdą

Tame pačiame elektros lizde išbandykite kitą elektros prietaisą (pvz., mobiliojo telefono įkroviklį). Jei jis taip pat neveikia – elektros lizde nėra maitinimo.
Įjunkite maitinimą elektros lizde, patikrinkite saugiklius ir, jei reikia, kreipkitės į elektriką.

SERVO-DRIVE transformatorius sugedęs SERVO-DRIVE transformatorius yra sugedęs, jei SERVO-DRIVE transformatoriaus būsenos indikatorius nedega, nors elektros lizdas, kuriame jis įjungtas, yra veikiantis. Pakeiskite SERVO-DRIVE transformatorių.
SERVO-DRIVE flex būsenos indikatorius nedega SERVO-DRIVE flex sugedęs SERVO-DRIVE flex yra sugedęs, jei SERVO-DRIVE flex būsenos indikatorius neužsidega, kai fasadas atidarytas ir žinant jog laidai sujungti teisingai. Pakeiskite SERVO-DRIVE flex
SERVO-DRIVE flex nereaguoja arba ne visada reaguoja į atidarymo užklausas, gamyklinį atstatymą arba kontrolinį paleidimą Nebuvo pašalintos pagalbinės transportavimo priemonės.   Nuimkite pagalbines transportavimo priemones nuo buitinės technikos, vadovaudamiesi buitinių prietaisų instrukcijomis.
Naudojami ne Blum distanciniai amortizatoriai, o kieti bamperiai Sumontuoti bamperiai yra per kieti, paspaudus nesispaudžia – tai nėra spyruokliniai Blum distanciniai amortizatoriai. Pakeiskite kietus bamperius į spyruoklinius Blum distancinius amortizatorius arba pakeiskite spyruoklinius Blum distancinius amortizatorius naujais, jei jie nepasispaudžia.
Netinkamas spyruoklinių Blum distancinių amortizatorių skaičius arba jie sumontuoti netinkamose pozicijose Spyruoklinių Blum distancinių amortizatorių sumontavimo padėtys ir kiekiai yra neteisingi, jei jie skiriasi nuo informacijos, pateiktos kataloge . Pasikonsultuokite su Blum klientų aptarnavimo skyriaus specialistu ir pakoreguokite spyruoklinių Blum distancinių amortizatorių kiekį arba montavimo padėtį.
Netinkamai nustatytas fasado tarpelis Fasado tarpelis nėra tinkamai nustatytas, jei uždarytas fasadas nesiliečia su korpusu arba bent vienas iš spyruoklinių Blum distancinių amortizatorių yra įspaustas uždarius fasadą. Pasikonsultuokite su Blum klientų aptarnavimo skyriaus specialistu ir sureguliuokite fasado tarpelį.
SERVO-DRIVE flex netinkamai prigludęs prie fasado SERVO-DRIVE flex neteisingai prigludęs prie fasado, jei jis nepakankamai prispaustas rankiniu būdu uždarant fasadą Sureguliuokite SERVO-DRIVE flex gylio padėtį pagal projektavimo informaciją pateiktą kataloge arba pasikonsultuokite su Blum klientų aptarnavimo skyriaus specialistu ir sureguliuokite fasado tarpelį. Atlikite kontrolinį paleidimą rankiniu būdu, kaip nurodyta montavimo instrukcijoje .
Per minkštas arba nestabilus fasadas, per kieta sandarinimo briauna arba sumontuota per daug spyruoklinių Blum distancinių amortizatorių Jei fasado tarpelis SERVO-DRIVE flex sumontavimo aukštyje nesikeičia arba beveik nesikeičia spaudžiant fasadą skirtinguose taškuose, fasadas yra per minkšta arba nestabilus, buitinės technikos sandarinimo briauna per kieta arba sumontuota per daug Blum distancinių amortizatorių. Pasikonsultuokite su Blum klientų aptarnavimo skyriaus specialistu ir pakoreguokite SERVO-DRIVE flex sujungimą ir SERVO-DRIVE mygtuko montavimo poziciją.
Atmetiklis trinasi į fasado skylę Atmetiklis trinasi į fasado skylę, jei trintis aiškiai matoma atidarius fasadą, pajudinant atmetiklį rankiniu būdu. Pasikonsultuokite su Blum klientų aptarnavimo skyriaus specialistu ir pakoreguokite SERVO-DRIVE flex atmetiklio gręžimo skylės padėtį pagal projektavimo informaciją, pateiktą kataloge . Atlikite kontrolinį paleidimą rankiniu būdu, kaip nurodyta montavimo instrukcijoje .
Šaldytuvo vakuumas per didelis Vakuumas šaldytuve yra per didelis, jei jo negalima lengvai atidaryti, netrukus po to, kai jis buvo atidarytas ilgesnį laiką (pvz., dedant daiktus ar valant). Palaukite iki 20 sekundžių, kol vakuumas automatiškai sumažės.
Nepakankamas atidarymo kampas Kontrolinis paleidimas atliktas netinkamai Kontrolinis paleidimas buvo atliktas netinkamai, jei šaldytuvas tuo metu nebuvo šaltas arba naudotojas įsikišo rankiniu būdu į judėjimo trajektoriją. Rankiniu būdu paleiskite SERVO-DRIVE flex kontrolinį paleidimą pateiktą montavimo instrukcijoje.
Durelės neužsidaro Atmetiklio gaudymo plokštelė nepritvirtinta ant fasado arba sumontuota netinkamoje padėtyje Gaudymo plokštelė yra neteisingoje padėtyje ant fasado, jei atmetiklis ne jos centre. Pasikonsultuokite su Blum klientų aptarnavimo skyriaus specialistu ir pakoreguokite gaudymo plokštę arba pataisykite jos montavimo padėtį.
Kažkoks objektas šaldytuve/indaplovėje liečia fasadą   Pašalinkite kliūtį.
SERVO-DRIVE flex mechanizmas atsipalaidavęs SERVO-DRIVE flex atsipalaidavęs, jei šoninė tvirtinimo plokštė buvo nepakankamai prisukta arba trūksta papildomo varžto arba jis buvo įkištas neteisingoje pusėje. Pasikonsultuokite su Blum klientų aptarnavimo skyriaus specialistu ir pakoreguokite SERVO-DRIVE flex montavimą nurodytą kataloge . Atlikite kontrolinį paleidimą rankiniu būdu, kaip nurodyta montavimo instrukcijoje .
Standus indaplovės fiksavimo mechanizmas   Tai nėra SERVO-DRIVE flex gedimas.
Blum_IMG1252