IMG0895_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1

Aplinkos apsaugos ir energetikos politika

Mums labai svarbu išsaugoti gamtos išteklius ateities kartoms. Tvirtai tikime, kad tvarus valdymas tai - ekonominio ir aplinkosauginio veiksmingumo derinimas. Štai kodėl į aplinkos apsaugą žiūrime labai rimtai - stengiamės sumažinti energijos poreikius visose įmonės srityse ir visuose pridėtinės vertės procesuose. Todėl finansuojame investicijas, kurių dėka yra efektyvinami procesai ir tobulinama techninė infrastruktūra. Mes mažiname naudojamos žemės plotą įgyvendindami inovatyvias statybų ir sandėliavimo idėjas.

Partneriai

Mūsų produktai ir paslaugos yra skirti sukurti ilgalaikę vertę ir naudą mūsų partneriams, klientams ir galutiniams vartotojams. Esame įsipareigoję aplinkos apsaugos ir energijos valdymui visuose pridėtinės vertės procesuose, tiek savo regione, tiek kaimyninėse bendruomenėse. Mes norime su savo partneriais dirbti lygiomis teisėmis ir keistis idėjomis bei nuomonėmis apie veiklos sritis ir priemones, kurių galima imtis siekiant apsaugoti mūsų aplinką ir taupyti išteklius.

Inovacijos

Mūsų naujovės – aktyvių ir individualių klientų poreikių tyrimų rezultatas. Taip pat taikoma produktams, paslaugoms ir procesams. Mes sukuriame pagrindą efektyviam išteklių naudojimui pačioje plėtros proceso pradžioje. Mes atsižvelgiame į visą savo gaminių gyvavimo ciklą, pradedant jo įsigijimu, tarnavimo periodu ir baigiant jo perdirbimu, jei tik tai įmanoma. Mes atliekame svarbų vaidmenį aplinkos saugojime, kuriame ilgaamžius, aukštos kokybės produktus.

Nuolatiniai tobulinimai

Mūsų varomoji jėga – aistra nuolat optimizuoti esamus produktus, paslaugas ir procesus bei kelti sau iššūkius. Tai taip pat taikoma mūsų poveikiui aplinkai ir išteklių naudojimui. Projektuodami, optimizuodami ir įgyvendindami procesus, gamtinius išteklius naudojame efektyviai, stengiamės kuo labiau sumažinti savo poveikį aplinkai.

Darbuotojas

Mūsų įmonės sėkmei didelę įtaką daro mūsų darbuotojų susitapatinimas su įmone ir jų pasirengimas dirbti. Norint pasiekti įmonės aplinkos apsaugos ir energetikos tikslus, labai svarbu, kad kiekvienas darbuotojas įdėtų savo indelį taupydamas išteklius ir saugodamas aplinką - tiek darbe, tiek pakeliui į darbą. Abipusiu pasitikėjimu ir atviru dialogu siekiame savo aplinkos apsaugos ir energetikos tikslų.

Savo aplinkos ir energetikos politiką vertiname kaip misiją ir įsipareigojimą nuolat peržiūrėti ir mažinti savo poveikį aplinkai ir gamtos išteklių, tokių kaip žemė, oras, energija ir iškasenų, naudojimą. Mes suteiksime informaciją ir palaikymą, reikalingus iškeltiems tikslams pasiekti. Mes ne tik vykdysime galiojančius teisinius reikalavimus, bet ir vykdysime savo pačių įsipareigojimus. Esame įsipareigoję pradėti atvirą dialogą su išorės suinteresuotosiomis šalimis ir atsakysime į pagrįstus raginimus imtis papildomų aplinkosaugos priemonių.

IMG0895_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1