LBX0212_DT_FRD_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1

Kokybės politika

Mes stengiamės pagerinti savo produktų ir paslaugų kokybę, nuolat tobulindami savo procesus. Šie nuolatiniai patobulinimai užtikrina mūsų įmonės egzistavimą ateityje.

Dėmesys klientui

Mūsų produktai, paslaugos ir procesai yra skirti sukurti vertę ir suteikti naudą mūsų klientams. Siekiame įkvėpti savo klientus ir partnerius savo požiūriu į darbą, naujoves ir kokybę, bei judėti į priekį kartu.

Inovacijos

Mūsų naujovės – aktyvių ir individualių klientų poreikių tyrimų rezultatas. Lygiavertiškai apžvelgiant produktus, paslaugas ir procesus. Patyrimas ir patirtis, kuriuos mes įgyjame, padeda aukščiausios kokybės pagrindą baldų gyvavime. ​

Nuolatiniai tobulinimai

Mūsų varomoji jėga – aistra nuolat optimizuoti esamus produktus, paslaugas ir procesus bei kelti sau iššūkius. Dėka mūsų klientų ir partnerių atsiliepimų, mes galime nuolat tobulinti savo darbo procesus ir rezultatus. ​

Dėmesys darbuotojui

Mūsų įmonės sėkmei didelę įtaką daro mūsų darbuotojų susitapatinimas su įmone ir jų pasirengimas dirbti. Abipusio pasitikėjimo ir atviro dialogo aplinka mums padės ugdyti ir puoselėti savo įgūdžius. Darbuotojai savo veiksmais įsipareigoja užtikrinti Blum kokybę. ​

LBX0212_DT_FRD_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1