collage_machinedirective

SERVO-DRIVE

Napomene o Direktivi o strojevima

Direktiva o strojevima 2006/42/EZ

Pogoni SERVO-DRIVE za otvaranje/zatvaranje vrata, preklopa i izvlačenja podliježu odredbama europske Direktive o strojevima 2006/42/EZ.

Prema uputama za primjenu Direktive o strojevima (izdanje 2.2) pogoni tvrtke Blum predstavljaju kompletni stroj.

Ako se pogoni SERVO-DRIVE ugrađuju u namještaj prema aktualnim normama tvrtke Blum (katalog tvrtke Blum, upute za rukovanje i montažu), sve zahtjeve

Direktive o strojevima pokriva izjava o sukladnosti tvrtke Blum.

Ako namještaj odstupa od normi tvrtke Blum, treba potvrditi sukladnost prije stavljanja namještaja u promet.

 

Napomena: Direktiva o strojevima vrijedi pri stavljanju u promet unutar europskog gospodarskog prostora (EGP) te u Švicarskoj, Turskoj i Sjevernoj Makedoniji.

Zahtjevi drugih zemalja ispunjavaju certificiranjem.

collage_machinedirective