IMG0893_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1

Uredba REACH

Obveza prosljeđivanja informacija s obzirom na članak 33. Uredbe REACH

Agencija ECHA (European CHemicals Agency) dana 27. lipnja 2018. uvrstila je olovo na popis SVHC („Popis predloženih posebno zabrinjavajućih tvari za autorizaciju”).

Članak 33. Uredbe REACH propisuje da je dobavljač bez zahtjeva dužan obavijestiti primatelje proizvoda ako proizvod sadržava tvar s navedenog popisa u koncentraciji većoj od 0,1 masenog udjela.

Olovo služi boljoj rezljivosti i nalazi se prvenstveno u rotirajućim dijelovima ugrađenim u proizvode tvrtke Blum.

Trenutačno još nije poznato kada će se olovo uvrstiti u Prilog XIV. Uredbe REACH i time podijegati autorizaciji.

Naša tvrtka već poduzima napore za pronalazak i primjenu odgovarajućih zamjenskih tvari za olovo.

Molimo da proslijedite ove informacije svojim poslovnim partnerima.

Stojimo vam na raspolaganju ako imate dodatna pitanja o provedbi Uredbe REACH.

IMG0893_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1