Blum_KLA0456_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#AOF4_#V1

Sigurno prepoznavanje sustava podizno-preklopnih okova

Prepoznatljive značajke preklopnih okova tvrtke Blum

AVENTOS HF

Za AVENTOS HF karakteristična je dvodijelna fronta koja je savijena u sredini. Visoko spuštajući preklop idealno se upotrebljava kod visokih i srednjih gornjih ormara. Zahvaljujući postupnom zaustavljanju, preklop AVENTOS HF zaustavlja se u svakom željenom položaju i uvijek je lako dostupan za zatvaranje.

Prepoznatljive značajke sustava AVENTOS HF

Logotip tvrtke Blum možete pronaći na okovu te na pokrivnoj kapici.

Logotip tvrtke Blum na teleskopskoj ručki

Logotip tvrtke Blum nalazi se na teleskopskoj ručki.

Logotip tvrtke Blum na pokrivnoj kapici

Logotip tvrtke Blum mora se nalaziti na ovdje označenom mjestu.

AVENTOS HS

AVENTOS HS odlikuje se velikom, jednodijelnom frontom i zakreće se preko korpusa. AVENTOS HS može se kombinirati u gornjem ormariću i s ukrasnim vijencem ili bočnicom.

Prepoznatljive značajke sustava AVENTOS HS

Logotip tvrtke Blum možete pronaći na okovu te na pokrivnoj kapici.

Logotip tvrtke Blum na mehanizmu poluge

Logotip tvrtke Blum nalazi se na mehanizmu poluge.

Logotip tvrtke Blum na pokrivnoj kapici

Logotip tvrtke Blum mora se nalaziti na ovdje označenom mjestu.

AVENTOS HL

Uz pomoć visoko podiznog preklopa AVENTOS HL jednodijelna se fronta paralelno s korpusom „podiže” prema gore. AVENTOS HL također je primjeren za posebne ugradbene položaje, npr. ugradnju električnih uređaja u visokom ormaru.

Prepoznatljive značajke sustava AVENTOS HL

Logotip tvrtke Blum možete pronaći na okovu te na pokrivnoj kapici.

Logotip tvrtke Blum na mehanizmu poluge

Logotip tvrtke Blum nalazi se na mehanizmu poluge.

Logotip tvrtke Blum na pokrivnoj kapici

Logotip tvrtke Blum mora se nalaziti na ovdje označenom mjestu.

AVENTOS HK

AVENTOS HK preklapa jednodijelnu frontu prema gore. Primjenjuje se osobito kod teških, jednodijelnih fronti.

Prepoznatljive značajke sustava AVENTOS HK

Logotip tvrtke Blum možete pronaći na okovu te na pokrivnoj kapici.

Logotip tvrtke Blum na mehanizmu poluge

Logotip tvrtke Blum nalazi se na mehanizmu poluge.

Logotip tvrtke Blum na pokrivnoj kapici

Logotip tvrtke Blum mora se nalaziti na ovdje označenom mjestu.

AVENTOS HK-S

AVENTOS HK-S primjeren je za male preklope na visokom ormaru, npr. iznad hladnjaka. Jednodijelna se fronta i ovdje preklapa prema gore.

Prepoznatljive značajke sustava AVENTOS HK-S

Logotip tvrtke Blum možete pronaći na okovu te na pokrivnoj kapici.

Logotip tvrtke Blum na mehanizmu poluge

Logotip tvrtke Blum nalazi se na mehanizmu poluge.

Logotip tvrtke Blum na pokrivnoj kapici

Logotip tvrtke Blum mora se nalaziti na ovdje označenom mjestu.

AVENTOS HK-XS

AVENTOS HK-XS, kompaktni okov za male gornje ormare, može se pronaći u visokim i gornjim ormarima, npr. iznad nape.

Prepoznatljiva značajka sustava AVENTOS HK-XS

Logotip tvrtke Blum možete pronaći izravno na spremniku energije.

Logotip tvrtke Blum na spremniku energije

Logotip tvrtke Blum nalazi se na spremniku energije.

Blum_KLA0456_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#AOF4_#V1