SERVO-DRIVE na AVENTOS

Jednoduchá montáž

SERVO-DRIVE pre AVENTOS pozostáva z malého počtu komponentov, ktoré sa dajú bez problémov namontovať. Predpokladom je, aby čelo bolo vyvážené. Montáž komponentov prebieha takmer úplne bez použitia náradia.

Montáž a nastavenie

Montáž bez použitia náradia

Pohonná servo jednotka sa montuje na ľavý zdvíhací mechanizmus bez použitia náradia.

Montáž bezdrôtového spínača

Vypínač zatvárania čela bude dobre dostupný, ak je pripevnený v spodnej časti boku korpusu. Jednoducho sa zatlačí. Na to potrebujete len 3/4 vŕtanie.

Ľahké uvedenie do prevádzky

SERVO-DRIVE pre AVENTOS možno vďaka jasne definovaným funkčným klávesom na pohonnej servo jednotke uviesť jednoducho a bezpečne do prevádzky.

Návody na montáž

Videoposnetki s prikazom montaže

SERVO-DRIVE za AVENTOS

Ta film prikazuje montažo in zagon sistema SERVO-DRIVE za AVENTOS.

SERVO-DRIVE za AVENTOS HK top

Ta video prikazuje posamezne korake montaže, začetek uporabe, vključno s prepoznavanjem napak, sinhroniziranjem in preprečevanjem trkov sistema SERVO-DRIVE za AVENTOS HK top.

SERVO-DRIVE za AVENTOS HK top – montaža pogonske enote

Ta video prikazuje montažo pogonske enote sistema SERVO-DRIVE za AVENTOS HK top.

SERVO-DRIVE za AVENTOS HK top – montaža pogonske enote (kratka različica)

Ta video prikazuje montažo pogonske enote sistema SERVO-DRIVE za AVENTOS HK top v kratki različici.

SERVO-DRIVE za AVENTOS HK top – pokrivne kapice

Ta video prikazuje montažo pokrivnih kapic sistema SERVO-DRIVE za AVENTOS HK top.

SERVO-DRIVE za AVENTOS HK top – sinhronizacija

Ta video prikazuje sinhroniziranje dveh pogonskih enot sistema SERVO-DRIVE za AVENTOS HK top, na primer da neprekinjeno sprednjo stranico povežete čez več korpusov.

SERVO-DRIVE za AVENTOS HK top – trk

Ta video prikazuje, kako lahko s sistemom SERVO-DRIVE za AVENTOS HK top preprečite, da bi s sprednjimi stranicami trčili korpusi, ki so montirani nad kotom.

SERVO-DRIVE za AVENTOS HK top – začetek uporabe

Ta video prikazuje začetek uporabe pogonske enote sistema SERVO-DRIVE za AVENTOS HK top.

SERVO-DRIVE za AVENTOS HK top – začetek uporabe s prepoznavanjem napak

Ta video prikazuje začetek uporabe enote SERVO-DRIVE za AVENTOS HK top, vključno s prepoznavanjem napak.

SERVO-DRIVE za AVENTOS – informacije o namestitvi

V tem videoposnetku so prikazani zadnji koraki zagona (informacije o namestitvi) sistema SERVO-DRIVE za AVENTOS.

Pomôcky na spracovanie

Na jednoduché a presné spracovanie výrobkov značky Blum sú k dispozícii rôzne vŕtacie stroje a stroje na zalisovanie kovaní, montážne zariadenia a šablóny. Optimálny pohyb si totiž vyžaduje precízne spracovanie.

 Na stránku výberu pomôcok na spracovanie

 Otvoriť v katalógu

KLA0366_MO_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1