Blum_IMG1252

SERVO-DRIVE instrucţiuni de remediere a problemelor

Următorul ghid de depanare conţine instrucţiuni privind remedierea problemelor, dacă intervin probleme la punerea în funcţie sau la operarea SERVO-DRIVE. Dacă aveţi întrebări, vă rugăm să luaţi legătura cu persoana de contact Blum.

SERVO-DRIVE pentru AVENTOS

Eroare Cauză posibilă Identificarea cauzei Remedierea cauzei
Indicatorul luminos al sursei de alimentare SERVO-DRIVE este stins Pană de curent la priză, priza cu comutator este oprită sau sursa de alimentare SERVO-DRIVE nu este băgată în priză

Nu există tensiune la priză când şi alţi consumatori (de ex. încărcătorul de la telefonul mobil) nu funcţionează la această priză.

Porniţi priza cu comutator, verificaţi siguranţele, precum şi întrerupătorul siguranței circuitului de împământare, iar dacă este cazul, contactaţi un electrician.

Sursă de alimentare SERVO-DRIVE defectă Sursa de alimentare SERVO-DRIVE este defectă dacă indicatorul luminos al sursei de alimentare SERVO-DRIVE nu luminează în ciuda prizei active sau pornite. Înlocuiţi sursă de alimentare SERVO-DRIVE.
Toate indicatoarele luminoase ale SERVO-DRIVE pentru AVENTOS sunt stinse SERVO-DRIVE este defect SERVO-DRIVE pentru AVENTOS este defect dacă cu frontul deschis nu luminează niciun indicatorul luminos al SERVO-DRIVE în ciuda cablajului efectuat corect. Înlocuiţi SERVO-DRIVE pentru AVENTOS.
Tasta OK a SERVO-DRIVE pentru AVENTOS top luminează permanent roşu SERVO-DRIVE este defect SERVO-DRIVE pentru AVENTOS top este defect dacă cu frontul deschis tasta OK a SERVO-DRIVE luminează roşu. Înlocuiţi SERVO-DRIVE pentru AVENTOS top.
SERVO-DRIVE pentru AVENTOS nu reacţionează la comanda de deschidere Sunt montate pufere distanţiere în locul distanţierelor cu arc Blum sau distanţierele cu arc Blum funcţionează greoi Distanţierele funcţionează greoi sau nu sunt distanţiere cu arc Blum dacă nu se pot apăsa cu un deget. Înlocuiţi puferele distanţiere cu distanţiere cu arc Blum sau înlocuiţi distanţierele cu arc Blum care funcţionează greoi.
Cantitatea distanţierelor cu arc Blum sau poziţia lor de montare nu este corectă Poziţiile de montare ale distanţierelor cu arc Blum nu sunt corecte dacă acestea diferă în ceea ce priveşte cantitatea sau informaţiile pentru proiectare ale catalog sau dacă apasă direct pe comutatorul radio. Apelaţi la serviciul clienţi al comerciantului pentru corectarea cantităţii sau poziţiei de montare a distanţierelor cu arc Blum.
Rostul frontului nu este reglat corect Rostul frontului nu este reglat corect dacă cel puţin unul dintre distanţierele cu arc Blum este apăsat sau frontul nu atinge distanţierul când frontul este închis. Apelaţi la serviciul clienţi al comerciantului pentru corectarea rostului frontului prin reglarea mecanismului de ridicare sau pentru corectarea numărul distanţierelor cu arc Blum. La final trebuie executată cursa de referinţă manual conform instrucţiunilor de montare .
SERVO-DRIVE pentru AVENTOS nu reacţionează la comenzile de deschidere şi închidere, respectiv nu reacţionează întotdeauna Evitarea coliziunii SERVO-DRIVE pentru AVENTOS activă Evitarea coliziunii SERVO-DRIVE pentru AVENTOS este activă atunci când un alt front este deschis din grupul de fronturi ales pentru evitarea coliziunii. Închideţi manual toate fronturile şi verificaţi, dacă este cazul, configuraţia evitării coliziunii.
Comutatorul SERVO-DRIVE nu este conectat cu SERVO-DRIVE pentru AVENTOS Poziţiile de montare ale distanţierelor cu arc Blum nu sunt corecte dacă acestea diferă în ceea ce priveşte cantitatea sau informaţiile pentru proiectare ale catalogului. Conectaţi toate comutatoarele SERVO-DRIVE al corpului cu unitatea SERVO-DRIVE pentru AVENTOS după cum este descris în instrucţiunile de montare .
Bateria comutatorului SERVO-DRIVE este introdusă cu polii inversaţi Bateria comutatorului SERVO-DRIVE este introdusă inversat dacă indicatorul luminos al comutatorului SERVO-DRIVE luminează permanent roşu. Introduceţi corect bateria.
Bateria comutatorului SERVO-DRIVE este descărcată Bateria comutatorului SERVO-DRIVE este descărcată în cazul în care comutatorul SERVO-DRIVE nu luminează roşu. Înlocuiţi bateria.
SERVO-DRIVE pentru AVENTOS întrerupe prea repede o mişcare de deschidere sau de închidere sau se aude un sunet de atipic Frontul nu este bine echilibrat Frontul nu este bine echilibrat dacă la atingerea frontului, atunci cand acesta este deschis la jumătate, durata de închidere este egală cu cea pentru deschidere. Apelaţi la echipa de service a comerciantului pentru corectarea reglării mecanismului de ridicare. La final trebuie efectuată cursa de referinţă manual prin acţionarea „tastei ResetMotion” sau a „tastei Start” cu frontul deschis. Pe parcursul următoarelor mişcări nu trebuie intervenit.
Cursa de referinţă nu a fost realizată corect Cursa de referinţă nu a fost realizată corect dacă reglarea mecanismului de ridicare a fost modificată ulterior, s-a montat ulterior un limitator de unghi de deschidere sau a existat o intervenţie manuală din partea utilizatorului. Efectuaţi cursa de referinţă manual aşa cum este descris în instrucţiunile de montare .
Un obiect din corp intră în coliziune cu frontul   Îndepărtaţi obiectul.

SERVO-DRIVE pentru LEGRABOX | MERIVOBOX | TANDEMBOX | MOVENTO | TANDEM

Eroare Cauză posibilă Identificarea cauzei Remedierea cauzei
Indicatorul luminos al sursei de alimentare SERVO-DRIVE este stins Pană de curent, comutatoru prizei este oprit sau sursa de alimentare SERVO-DRIVE nu este băgată în priză

Nu există tensiune la priză când şi alţi consumatori (de ex. încărcătorul de la telefonul mobil) nu funcţionează la această priză.

Porniţi priza cu comutator, verificaţi siguranţele, precum şi întrerupătorul siguranței circuitului de împământare, iar dacă este cazul, contactaţi un electrician.

Sursă de alimentare SERVO-DRIVE defectă Sursa de alimentare SERVO-DRIVE este defectă dacă indicatorul luminos al sursei de alimentare SERVO-DRIVE nu luminează în ciuda prizei active sau pornite. Înlocuiţi sursa de alimentare SERVO-DRIVE.
Indicatorul luminos al SERVO-DRIVE pentru LEGRABOX | MERIVOBOX | TANDEMBOX | MOVENTO | TANDEM SERVO-DRIVE este defect SERVO-DRIVE este defect dacă cu sertarul deschis nu luminează indicatorul luminos al SERVO-DRIVE în ciuda cablajului efectuat corect. Înlocuiţi SERVO-DRIVE pentru LEGRABOX | MERIVOBOX | TANDEMBOX | MOVENTO | TANDEM.
SERVO-DRIVE pentru LEGRABOX | MERIVOBOX | TANDEMBOX | MOVENTO | TANDEM nu reacţionează, respectiv nu reacţionează tot timpul la comanda de deschidere Sunt montate pufere distanţiere în locul distanţierelor cu arc Blum sau distanţierele cu arc Blum funcţionează greoi Distanţierele funcţionează greoi sau nu sunt distanţiere cu arc Blum dacă nu se pot apăsa cu un deget. Înlocuiţi puferele distanţiere cu distanţiere cu arc Blum sau înlocuiţi distanţierele cu arc Blum care funcţionează greoi.
Cantitatea distanţierelor cu arc Blum sau poziţia lor de montare nu este corectă Poziţiile de montare ale distanţierelor cu arc Blum nu sunt corecte dacă acestea diferă în ceea ce priveşte cantitatea sau informaţiile pentru proiectare ale catalog. Apelaţi la serviciul clienţi al comerciantului pentru corectarea cantităţii sau poziţiei de montare a distanţierelor cu arc Blum.
Rostul frontului nu este reglat corect Rostul frontului nu este reglat corect dacă cel puţin unul dintre distanţierele cu arc Blum este apăsat sau frontul nu atinge distanţierul când frontul este închis. Apelaţi la serviciul clienţi al comerciantului pentru corectarea rostului frontului prin reglarea sertarului.
Frontul se îndoaie, este instabil sau sertarul prea lat Frontul nu este rigid sau este instabil, dacă rostul frontului nu se modifică sau nu se modifică aproape deloc faţă de înălţimea necesară deschiderii SERVO-DRIVE în timp ce sunt apăsate diverse locuri pe front. Contactaţi serviciul clienţi al comerciantului.
Pârghia aruncătoare a SERVO-DRIVE este poziţionată greşit pe spatele de sertar al sertarului Pârghia aruncătoare a SERVO-DRIVE este poziţionată greşit pe spatele sertarului dacă pârghia aruncătoare intră în coliziune cu spatele de sertar din oţel, sau dacă poziţia pe înălţime/adâncime a SERVO-DRIVE diferă de informaţiile pentru proiectare din catalog . Apelaţi la serviciul clienţi al comerciantului pentru corectarea profilului portant, a reazemului în vinclu sau a SERVO-DRIVE.
Un obiect este blocat între sertar şi spatele corpului   Îndepărtaţi obiectul.
SERVO-DRIVE pentru LEGRABOX | MERIVOBOX | TANDEMBOX | MOVENTO | TANDEM se deschide de la sine, fără a fi atins Profil portant sau reazem în vinclu mobil Profilul portant sau reazemul în vinclu este mobil dacă acesta poate fi mişcat înainte şi înapoi cu mâna. Apelaţi la serviciul clienţi al comerciantului pentru corectarea profilului portant, respectiv a reazemului în vinclu.
Siguranţa de declanşare setată greşit Siguranţa de declanşare este setată greşit în cazul în care cablul de comunicaţie (cablu în canelura profilului portant) lipseşte sau comutatorul de selecţie MODE este pus pe MULTIPLE. Apelaţi la serviciul clienţi al comerciantului pentru introducerea cablului de cablu de comunicaţie în canelura internă a profilului portant şi puneţi comutator de selecţie MODE pe SINGLE.
Lăţimea sertarului este prea mică Puterea de aruncare a fost reglată greşit Puterea de aruncare a fost reglată greşit dacă la sertarele cu lungime nominală mare sau cu încărcătură dinamică mare comutatorul de selecţie POWER este pus pe HALF. Puneţi comutatorul de selecţie POWER pe poziția FULL.
Prelungitorul pârghiei aruncătoare lipseşte   Montaţi prelungitorul pentru pârghie la pârghia aruncătoare a SERVO-DRIVE cu ajutorul informaţiilor de proiectare din catalog.
Sistem de glisare cu funcţionare greoaie Sistemul de glisare are o funcţionare greoaie, atunci când efortul pentru deschiderea sau închiderea manuală este clar perceptibil. Curăţaţi sistemul de glisare sau apelaţi la serviciul clienţi al comerciantului pentru înlocuirea acestuia.

SERVO-DRIVE flex

Eroare Cauză posibilă Identificarea cauzei Remedierea cauzei
Indicatorul luminos al sursei de alimentare stins Pană de curent, comutatoru prizei este oprit sau sursa de alimentare SERVO-DRIVE nu este băgată în priză

Nu există tensiune la priză când şi alţi consumatori (de ex. încărcătorul de la telefonul mobil) nu funcţionează la această priză.
Porniţi priza cu comutator, verificaţi siguranţele, precum şi întrerupătorul siguranței circuitului de împământare, iar dacă este cazul, contactaţi un electrician.

Sursa de alimentare SERVO-DRIVE este defectă Sursa de alimentare SERVO-DRIVE este defectă dacă indicatorul luminos al sursei de alimentare SERVO-DRIVE nu luminează în ciuda prizei active sau pornite. Înlocuiţi sursă de alimentare SERVO-DRIVE.
Indicatorul luminos al SERVO-DRIVE flex este stins SERVO-DRIVE flex este defect SERVO-DRIVE flex este defect dacă cu frontul deschis nu luminează indicatorul luminos al SERVO-DRIVE flex în ciuda cablajului efectuat corect. Înlocuiţi SERVO-DRIVE flex.
SERVO-DRIVE flex nu reacţionează sau nu reacţionează întotdeauna la comanda de deschidere, resetare sau cursă de referinţă Accesoriile de transport ale aparatului de uz casnic sunt încă montate   Îndepărtaţi accesoriile de transport ale aparatului de uz casnic în baza instrucţiunilor aparatului de uz casnic.
Sunt montate distanțiere rigide în locul distanţierelor cu arc Blum sau distanţierele cu arc Blum funcţionează greoi Distanţierele funcţionează greoi sau nu sunt distanţiere cu arc Blum dacă nu se pot apăsa cu un deget. Înlocuiţi puferele distanţiere cu distanţiere cu arc Blum sau înlocuiţi distanţierele cu arc Blum care funcţionează greoi.
Cantitatea distanţierelor cu arc Blum sau poziţia lor de montare este nepotrivită Poziţiile de montare ale distanţierelor cu arc Blum nu sunt corecte dacă acestea diferă în ceea ce priveşte cantitatea sau informaţiile pentru proiectare ale catalog . Apelaţi la serviciul clienţi al comerciantului pentru corectarea cantităţii sau poziţiei de montare a distanţierelor cu arc Blum.
Rostul frontului nu este reglat corect Rostul frontului nu este reglat corect dacă cel puţin unul dintre distanţierele cu arc Blum este apăsat sau frontul nu atinge distanţierul când frontul este închis. Apelaţi la echipa de service a comerciantului pentru corectarea rostului frontului.
Pistonul SERVO-DRIVE flex este amplasat greşit pe front Pistonul SERVO-DRIVE flex este amplasat greşit pe front dacă acesta la închiderea manuală a frontului nu este comprimat in poziția corectă. Apelaţi la serviciul clienţi al comerciantului pentru corectarea poziţiei de adâncime a SERVO-DRIVE flex în baza informaţiilor de proiectare din catalog sau a frontului. La final se execută cursa de referinţă manual aşa cum este descris în instrucţiunile de montare .
Frontul prea moale sau instabil, garnitura de etanşare prea dură sau prea multe distanţiere cu arc Blum montate Frontul nu este rigid sau este instabil, garnitura de etanşare a aparatelor de uz casnic este prea dură sau s-au montat prea multe distanţiere cu arc Blum dacă rostul frontului nu se modifică sau nu se modifică aproape deloc faţă de înălţimea SERVO-DRIVE flex în timp ce sunt apăsate diverse locuri pe front. Apelaţi la serviciul clienţi al comerciantului pentru montarea comutatorului SERVO-DRIVE şi conectarea acestuia cu SERVO-DRIVE flex.
Pistonul se atinge de găurirea din front Pistonul se atinge de găurirea din front, dacă atingerea când frontul este deschis este perceptibilă clar atunci când pistonul este mișcat manual. Apelaţi la serviciul clienţi al comerciantului pentru corectarea poziţiei găurilor din front pentru tachetul SERVO-DRIVE flex prin intermediul informaţiilor de proiectare din catalog . La final se execută cursa de referinţă manual aşa cum este descris în instrucţiunile de montare .
Presiune scăzută în frigider Presiunea scăzută din frigider este prea mare dacă acesta a fost deschis mai mult timp (de ex. în timpul golirii sau curăţării) şi la scurt după închidere trebuie deschis din nou. Aşteptaţi până la 20 de secunde până când presiunea scăzută scade de la sine.
Lăţimea sertarului este prea mică Cursa de referinţă nu a fost efectuată corect Cursa de referinţă nu a fost efectuată corect dacă frigiderul nu a fost la temperatura de lucru în acest timp sau a existat o intervenţie manuală din partea utilizatorului. Efectuaţi cursa de referinţă a SERVO-DRIVE flex manual conform instrucţiunilor de montare.
Uşa nu este închisă Plăcuța de prindere a frontului nu este montantă sau este montată într-o poziţie greşită Plăcuța de prindere a frontului este poziţionată greşit dacă pistonul nu este poziționat pe mijloc. Apelaţi la serviciul clienţi al comerciantului pentru montarea plăcii de prindere sau pentru corectarea poziţiei sale de montare.
Obiectul din frigider sau din maşina de spălat vase intră în coliziune cu frontul   Îndepărtaţi obiectul.
SERVO-DRIVE flex mobil SERVO-DRIVE flex este slăbit dacă plăcuţa laterală de montaj nu a fost înşurubată suficient sau dacă şurubul suplimentar din faţă lipseşte sau a fost montat pe partea greşită. Apelaţi la serviciul clienţi al comerciantului pentru corectarea tipului de montare a SERVO-DRIVE flex în baza informaţiilor de proiectare din catalog . La final se execută cursa de referinţă manual aşa cum este descris în instrucţiunilor de montare .
Zăvorul maşinii de spălat vase funcţionează greoi   Aceasta nu este defecțiune a SERVO-DRIVE flex.
Blum_IMG1252