Werk4_Aussenansicht_Fruehling_1504_007

Durabilitate

De decenii, suntem dedicaţi protejării mediului

Menţinerea resurselor naturale pentru generaţiile viitoare este şi rămâne pentru noi o preocupare importantă şi, în acelaşi timp, un stimulent important. Suntem convinşi că economia sustenabilă este posibilă numai datorită unui echilibru economic şi ecologic. Prin urmare, contribuim la dezvoltarea socială pozitivă în mediul nostru.

În activităţile noastre de zi cu zi, ne orientăm după cele 17 obiective de dezvoltare durabilă ale Organizaţiei Naţiunilor Uniteşi le luăm în considerare în viziunea noastră asupra viitorului.

În calitate de companie globală, acest lucru înseamnă că:

  • ne concentrăm activitatea de bază pe realizarea de produse durabile şi de înaltă calitate, care sunt potrivite pentru utilizarea respectivă. În acest sens, acţionăm într-un mod care conservă resursele şi evităm impactul negativ asupra ecosistemului Pământului sau îl compensăm, în cazul în care nu există încă o alternativă.

  • În cazul inovaţiilor, examinăm ce oportunităţi apar pentru noi produse, servicii şi modele de afaceri, pe tema sustenabilităţii.

  • Tratăm cu respect oamenii şi organizaţiile din jurul nostru. Sănătatea şi siguranţa semenilor noştri reprezintă o prioritate majoră pentru noi.

  • Ne străduim să avem o creştere responsabilă. Aspectele de sustenabilitate ecologică şi socială sunt la fel de importante pentru noi ca şi sănătatea financiară a companiei noastre. De asemenea, ţinem cont de acest aspect în deciziile de investiţii.

Considerăm politica noastră de mediu şi energetică ca fiind o sarcină şi o obligaţie pentru evaluarea şi reducerea continuă a influenţelor condiţionate operaţional asupra mediului şi a consumului de resurse naturale, precum sol, aer, energie şi materii prime. Acest lucru se întâmplă cu adevărat de zeci de ani.

Pasiunea noastră pentru a optimiza în mod constant ceea ce avem şi de a rămâne deschişi la idei noi se aplică, de asemenea, proceselor noastre de producţie, protecţiei mediului şi economiei de energie: „De aceea, optimizăm în mod constant procesele şi ne gândim la durabilitate încă din faza de elaborare a produselor noastre. Ne concentrăm în toate domeniile companiei şi în afara acestora, în lanţul nostru de valori, pe măsuri active de protecţie a mediului şi a economiei de energie. Scopul nostru este de a contribui activ la atingerea obiectivului de 1,5 grade Celsius al Naţiunilor Unite”, declară directorul general, Martin Blum.

Toate măsurile pot fi rezumate la patru obiective: creşterea eficienţei energetice, reducerea utilizării combustibililor fosili, reducerea emisiilor de CO2 şi compensarea emisiilor inevitabile. „Pentru a atinge obiectivele stabilite, punem la dispoziţie toate mijloacele, resursele şi informaţiile necesare. În calitate de membru fondator al iniţiativei «turn-to-zero» – care a luat naştere din Alianţa pentru neutralitate climatică din Vorarlberg – ne-am angajat, de asemenea, să facem ca amprenta companiei să fie neutră din punct de vedere climatic începând cu 2025”, raportează directorul general, Philipp Blum, şi adaugă: „Fiecare angajat este esenţial în punerea în aplicare a obiectivelor energetice şi de mediu. Acest lucru începe cu utilizarea unei căni în locul unui pahar de plastic la automatul de cafea, continuă cu deplasarea la muncă cu bicicleta sau mijloace de transport în comun şi ajunge până la colectarea selectivă a deşeurilor. Suntem conştienţi de toate aceste aspecte şi lucrăm la ele în fiecare zi.”

moving ideas for sustainability

Pentru a lucra într-un mod din ce în ce mai sustenabil, avem multe idei, mici şi mari, – unele le-am implementat deja, altele le dezvoltăm pentru viitor. Aflaţi mai multe în broşura noastră pe tema sustenabilităţii.

Deschideţi aici!

ISO 14001

Sistemul de management al mediului ne ajută, încă din 1997, să ne îmbunătăţim sistematic performanţa de mediu. Măsurile sunt cuprinse într-un program de mediu şi sunt puse în mod continuu în practică. Respectarea şi eficacitatea acestora este monitorizată permanent prin audituri.

ISO 50001

Blum are certificat ISO 50001. Ca standard valabil la nivel global, acesta ne ajută să reducem costurile pentru energie şi gazele cu efect de seră prin specificaţii concrete.

FSC™

Certificarea FSC înseamnă că toate ambalajele, materialele tipărite, cum ar fi cataloagele şi broşurile, precum şi plăcile aglomerate din lemn din seturile de autoasamblare sunt fabricate numai din materii prime produse în cadrul unei exploatări forestiere şi al unei gestionări a lemnului responsabile din punct de vedere ecologic şi social.

 Vedere de ansamblu a tuturor certificatelor

Werk4_Aussenansicht_Fruehling_1504_007