Blum_KLA0537_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#AOF4_#V1

SERVO-DRIVE pentru AVENTOS

Indicaţii referitoare la directiva pentru maşini

Directiva pentru maşini 2006/42/CE

Mobilierul cu SERVO-DRIVE pentru AVENTOS nu este supus prevederilor Directivei cu privire la maşini 2006/42/CE, dacă acest mobilier este destinat utilizării casnice..

Pentru birouri şi mobilarea unor obiective comerciale această directivă referitoare la maşini se aplică şi se aplică pentru distribuţie în Spaţiul Economic European (SPE) + Elveţia + Turcia.

Standardele respectiv directivele altor ţări sunt acoperite prin certificarea TÜV.

Ce este de făcut, în cazurile în care se aplică Directiva cu privire la maşini?

Dvs. ca producător de mobilă sunteţi obligat,

  • să realizaţi o evaluare de riscuri pentru mobila montată

  • să întocmiţi documentaţia tehnică şi să o păstraţi

  • să completaţi şi să semnaţi o declaraţie de conformitate

  • să asiguraţi existenţa marcajului CE pe mobilă (să completaţi şi să ataşaţi plăcuţa de identificare)

  • să trimiteţi fiecărui client instrucţiunile de utilizare şi o copie a declaraţiei de conformitate, în limba acestuia.Asia
Europe
Oceania

Distribuire pagină


Blum_KLA0537_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#AOF4_#V1