Svetlo pre svet
Už 36 rokov na veľtrhu interzum podporujeme sociálne inštitúcie. Aj tento rok chceme pomôcť ľuďom, čo to najviac potrebujú.

Darujte zrak

Pomôžte nám - zachráňme spolu zrak pre 3333 očí

Či mladí, či starí, zrak znamená možnosť účasti na spoločenskom živote a samostatne formovať svoju budúcnosť.

Operácia oka pre ľudí, čo stratili zrak v dôsledku šedého zákalu, stojí 30 €. Pridajte sa a pomôžte nám vrátiť zrak 3333 ľuďom.

Zachráňte zrak hneď teraz!
Po uplynulé roky ste našu akciu podporovali podpisom v našej knihe návštev. Tohto roku stačí na vrátenie zraku človeku jednoduché kliknutie.
492
Naši návštevníci umožnili tieto operácie oka.
  • Sekundy

    Každých päť sekúnd jeden človek z rozvojového sveta stráca zrak. Každú minútu jedno dieťa.

  • Percentá

    Príčinou približne 50 percent straty zraku na celom svete je šedý zákal.

  • Zrak

    Svetlo pre svet už zachránilo zrak 500 000 ľuďom.

Sekundy

Každých päť sekúnd jeden človek z rozvojového sveta stráca zrak. Každú minútu jedno dieťa.

Percentá

Príčinou približne 50 percent straty zraku na celom svete je šedý zákal.

Zrak

Svetlo pre svet už zachránilo zrak 500 000 ľuďom.

Zachráňme spoločne zrak a dlhodobo zmeňme životy!

15-minútová operácia zachráni zrak. V posledných rokoch vykonala organizácia Svetlo pre svet v Afrike, Ázii, Latinskej Amerike a juhovýchodnej Európe 500 000 operácií oka, bez ktorých by títo ľudia zostali doživotne slepí.

Na stránku projektu