Ánh sáng cho Thế giới
Chúng tôi đã hỗ trợ các chiến dịch xã hội tại interzum trong 36 năm. Năm nay, chúng tôi muốn giúp đỡ những người cần hỗ trợ khẩn cấp nhất.

Món quà thị lực

Giúp chúng tôi cứu vãn thị lực của 3.333 người

Bất kể già hay trẻ, những người có thể nhìn thấy đều có thể trở thành một phần đầy đủ và tích cực của xã hội và định hình tương lai của chính họ.

Chỉ cần 30€ đã có thể khôi phục thị lực của một người bằng phẫu thuật đục thủy tinh thể. Tham gia chiến dịch và giúp chúng tôi trả lại thị lực cho 3.333 người.

Cứu vãn thị lực ngay bây giờ!
Trong những năm trước, chúng tôi đã yêu cầu khách truy cập hỗ trợ chiến dịch của chúng tôi bằng cách ký vào sổ đăng ký khách truy cập. Năm nay, bạn có thể khôi phục thị lực của một người chỉ bằng một cú nhấp chuột.
492
các cuộc phẫu thuật mắt đã được khởi động bởi khách truy cập của chúng tôi.
  • giây

    Cứ sau năm giây lại có một người mất đi thị lực trong Thế giới thứ Ba. Mỗi phút lại có một đứa trẻ như thế.

  • phần trăm

    Đục thủy tinh thể là nguyên nhân của khoảng 50% trường hợp mù lòa trên thế giới.

  • người

    Chiến dịch Ánh sáng cho Thế giới đã cứu vãn thị lực của hơn 500.000 người.

giây

Cứ sau năm giây lại có một người mất đi thị lực trong Thế giới thứ Ba. Mỗi phút lại có một đứa trẻ như thế.

phần trăm

Đục thủy tinh thể là nguyên nhân của khoảng 50% trường hợp mù lòa trên thế giới.

người

Chiến dịch Ánh sáng cho Thế giới đã cứu vãn thị lực của hơn 500.000 người.

Hãy cùng nhau cứu vãn thị lực và mang lại sự thay đổi lâu dài cho cuộc sống của mọi người.

Thị lực có thể được phục hồi sau một ca phẫu thuật kéo dài 15 phút. Chiến dịch Ánh sáng cho Thế giới đã thực hiện 500.000 hoạt động để trả lại thị lực cho những người bị mù ở Châu Phi, Châu Á, Châu Mỹ Latinh và Đông Nam Âu trong vài năm qua.

Chuyển đến trang dự án