VAB0439_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1

DYNAPLAN

Chúng tôi đã phát hành một sản phẩm kế nhiệm cho phần mềm lập sơ đồ DYNAPLAN đã kiểm tra và thử nghiệm của chúng tôi: Bộ định dạng tủ đến từ Blum. Lập sơ đồ toàn bộ hệ thống tủ trên trình duyệt web của bạn – miễn phí, không cần cài đặt và luôn cập nhật.

DYNAPLAN sẽ không còn nhận được bất kỳ cập nhật nào nữa. Bạn sẽ tìm thấy các tính năng mới và thông tin phụ kiện trong Bộ định dạng tủ.

Bạn muốn thiết kế các ứng dụng đặc biệt như SERVO-DRIVE cho ngăn kéo, bản lề góc hoặc SPACE CORNER bằng cách sử dụng tính năng kiểm tra va chạm tích hợp? Đây là cơ hội để phần mềm lập sơ đồ DYNAPLAN miễn phí của chúng tôi phát huy công dụng.

Bạn muốn chuyển đổi từ DYNAPLAN sang Bộ định dạng tủ? Chỉ cần khởi chạy Bộ định dạng tủ trong cổng E-​SERVICES. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng liên hệ với nhân viên hỗ trợ của bạn tại Blum.Asia
Europe
Oceania

Chia sẻ trang


VAB0439_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1