AVENTOS HK - tay nâng

Giúp bạn thiết kế, sử dụng và tiếp thị AVENTOS HK

Mục tải về

Poster / Billboard
AVENTOS HK short film

This product snippet shows the motion, the variable stop and the different cover cap colours of AVENTOS HK.

AVENTOS HK

Video hướng dẫn lắp đặt và điều chỉnh tay nâng AVENTOS HL rất dễ dàng.

Crockery storage in wall cabinet with AVENTOS HK

This virtual video demonstrates storing dishes and glasses in a wall cabinet with an AVENTOS stay lift. It is easy to see the unrestricted access and the dampened closing movement. (DYNAMIC SPACE, AVENTOS, Non-consumables zone)

EXPANDO T dành cho mặt trước mỏng

Video lắp ráp này hướng dẫn cách lắp ráp EXPANDO T cho mặt trước mỏng. Video cũng trình bày phương pháp lắp CLIP top BLUMOTION 155°, AVENTOS HK top và LEGRABOX.

Tùy chọn điều chỉnh AVENTOS HK

Các phương án điều chỉnh chiều cao, cạnh và chiều sâu của mặt trước được minh họa theo thứ tự bên dưới.Asia
Europe
Oceania

Chia sẻ trang


Blum_KLA0441_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#AOF4_#V1