AVENTOS HK - tay nâng

Giúp bạn thiết kế, sử dụng và tiếp thị AVENTOS HK

EXPANDO T dành cho mặt trước mỏng

Video lắp ráp này hướng dẫn cách lắp ráp EXPANDO T cho mặt trước mỏng. Video cũng trình bày phương pháp lắp CLIP top BLUMOTION 155°, AVENTOS HK top và LEGRABOX.

Tùy chọn điều chỉnh AVENTOS HK

Các phương án điều chỉnh chiều cao, cạnh và chiều sâu của mặt trước được minh họa theo thứ tự bên dưới.

Blum_KLA0441_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#AOF4_#V1