Bộ cấu hình sản phẩm

Tìm những giải pháp phụ kiện phù hợp nhanh chóng và dễ dàng

Bộ cấu hình sản phẩm giúp bạn tìm những giải pháp phụ kiện phù hợp, tạo danh sách phụ kiện (có tích hợp kiểm tra va chạm) hoặc tải về dữ liệu CAD theo sản phẩm một cách nhanh chóng và dễ dàng. Lưu và quản lý kết quả lập kế hoạch của bạn trong ‘Dự án của tôi’ và soạn đơn hàng một cách tiện lợi trong ‘Danh sách đơn hàng’.

Bạn đã sẵn sàng xem?

Bắt đầu sử dụng E-SERVICESAsia
Europe
Oceania

Chia sẻ trang