< Bền vững | Blum
IMG0895_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1

Bền vững

Nhiều thập kỷ cam kết bảo vệ môi trường

Chăm sóc môi trường và các nguồn tài nguyên môi trường rất quan trọng với chúng tôi. Các biện pháp giảm nhẹ tác động đến môi trường trong kinh doanh của chúng tôi đã vượt qua các yêu cầu pháp lý trong nhiều thập kỷ.

‘Chúng tôi tin rằng hành vi có trách nhiệm với môi trường sinh thái có lợi ích kinh tế về lâu dài. Đó là lý do tại sao chúng tôi đang triển khai các biện pháp bảo vệ môi trường tại những nơi mà việc sản xuất kinh doanh của chúng tôi có thể ảnh hưởng đến’.

Trích từ Báo cáo định hướng phát triển doanh nghiệp của Blum

Biện pháp bảo vệ môi trường

Các biện pháp quản lý tài nguyên và năng lượng bao gồm hệ thống phục hồi nhiệt, cách điện tòa nhà, hệ thống kiểm soát nhiệt thông minh, hệ thống làm lạnh bằng nước ngầm và chiếu sáng tiết kiệm năng lượng với công nghệ LED. Các biện pháp này đã được chúng tôi sử dụng trong nhiều thập kỷ.

Vận chuyển bằng đường sắt

Một lượng hàng hóa đáng kể được vận chuyển bằng đường sắt từ đường dự phòng tránh tàu của chúng tôi tại Dornbirn.

Hệ thống bao bì thân thiện môi trường

Ngoài bao bì các-tông có thể tái sử dụng, chúng tôi còn sử dụng hệ thống bao bì thân thiện môi trường trong hơn mười năm: ECO-Pack được Blum phát triển riêng.

ISO 14001

Hệ thống Quản lý Môi trường của chúng tôi được sử dụng từ năm 1997, đã giúp cải thiện hiệu quả môi trường của chúng ta một cách có hệ thống. Các biện pháp liên tục được ghi lại trong một chương trình về môi trường và áp dụng nhất quán. Kiểm tra thường xuyên để đảm bảo tuân thủ và hiệu quả.

ISO 50001

Blum được cấp chứng nhận Tiêu chuẩn Quản lý Môi trường ISO 50001. Tiêu chuẩn quốc tế này quy định các biện pháp quản lý năng lượng tốt nhất trên thế giới và giúp chúng tôi giảm chi phí năng lượng cũng như khí nhà kính.

 Xem nhanh chứng chỉ

IMG0895_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1