Qualitaet

Chất lượng & Cải tiến

Được đảm bảo trong suốt vòng đời của nội thất

Chức năng và chất lượng sản phẩm của chúng tôi được thiết kế để truyền cảm hứng cho người sử dụng. Ngoài ra, chúng tôi chú trọng đến các dịch vụ chất lượng hàng đầu và cộng tác chất lượng hàng đầu với các khách hàng, đối tác và nhà cung cấp.

Nghiên cứu

Điều gì sẽ xảy ra trong bếp? Chúng tôi quan sát và nghiên cứu cách sử dụng bếp trên khắp thế giới. Đây là giai đoạn đầu tiên trong Chu kỳ Chất lượng Blum. Các kết quả chuyên sâu mà chúng tôi có được là thông tin quan trọng được sử dụng để phát triển các sản phẩm mới. Để đảm bảo chất lượng, chúng tôi sử dụng các phương pháp giả lập và thử nghiệm trên máy tính với các nguyên mẫu ngay từ khi bắt đầu quy trình phát triển.

 Xem thêm Nghiên cứu Nhu cầu của Blum

Sản xuất

Chúng tôi cũng rất coi trọng chất lượng trong sản xuất phụ kiện. Các công cụ và hệ thống sản xuất cần đáp ứng các yêu cầu kiểm tra nghiêm ngặt như nhau ở tất cả các nhà máy của chúng tôi.

 

Kiểm tra chất lượng

Chúng tôi tiến hành kiểm tra thường xuyên trong toàn bộ quy trình sản xuất để đảm bảo đáp ứng các tiêu chuẩn cao về chất lượng của chúng tôi cũng như của bạn. Chúng tôi không chỉ phụ thuộc vào kiểm soát chất lượng vào cuối các quy trình sản xuất.

 

Thử nghiệm

Dựa trên những kết quả chuyên sâu có được từ khảo sát thực tế, chúng tôi đã phát triển các quy định thử nghiệm riêng của mình. Các sản phẩm của chúng tôi đều được thử nghiệm chuyển động và tải trọng chuyên sâu trong phòng thử nghiệm của chúng tôi.

 

Chứng nhận ISO

Chúng tôi hợp tác với các viện cũng như tổ chức thử nghiệm độc lập nổi tiếng để các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi đáp ứng được các tiêu chuẩn và yêu cầu của họ. Hơn nữa, chúng tôi còn có các tiêu chuẩn nội bộ riêng, cao hơn cả những tiêu chuẩn bên ngoài. Blum được chứng nhận ISO 9001.

 Xem nhanh chứng chỉ

Chứng nhận AEO

Authorised Economic Operator (AEO) là dấu chất lượng cho biết vai trò của Blum trong chuỗi cung ứng quốc tế được đảm bảo. Chúng tôi sẵn sàng xử lý các thủ tục hải quan cho khách hàng và nhà cung cấp của mình. Để đơn giản hóa và tiến hành thủ tục hải quan, quy trình an toàn và an ninh, chúng tôi đã có được chứng nhận AEO kết hợp (AEOF), được công nhận bởi Ủy ban châu Âu.Asia
Europe
Oceania

Chia sẻ trang


Qualitaet