Vì một môi trường tốt đẹp

Bảo vệ môi trường rất quan trọng đối với Blum

Cam kết bảo vệ môi trường lâu dài

Việc chăm sóc môi trường và nguồn tài nguyên thiên nhiên rất quan trọng với chúng tôi. Đó là lý do vì sao chúng tôi đang nổ lực hết sức để bảo vệ môi trường và quản lý nguồn tài nguyên.

Nguyên tắc trong chính sách về môi trường của chúng tôi

Chúng tôi tin rằng hành vi có trách nhiệm với môi trường sinh thái có lợi ích kinh tế về lâu dài. Đó là lý do vì sao chúng tôi đang triển khai các biện pháp bảo vệ môi trường tại những nơi mà việc sản xuất kinh doanh của chúng tôi có thể ảnh hưởng đến"" (Trích từ thông cáo báo chí của Blum)

Quay về đầu trang
More...
Việt Nam
 
Đang tìm kiếm...
Danh sách theo dõi

Top of Page