Cơ sở sản xuất

Cơ sở sản xuất tại Áo, Braxin, Mỹ và Ba Lan.

Chúng tôi sản xuất phụ kiện chất lượng cao cho khách hàng của chúng tôi trên toàn thế giới.

Chúng tôi lựa chọn nhà máy trên cơ sở nhu cầu của địa phương, cơ sở hạ tầng nguồn nhân lực hiện có với mục đích phục vụ tốt nhất cho khách hàng của chúng tôi.

Áo

Mỹ

Braxin

Ba Lan

Quay về đầu trang
More...
Việt Nam
 
Đang tìm kiếm...
Danh sách theo dõi

Top of Page