Sự kiện và con số

Dữ liệu và sự kiện trong năm tài chính

Năm tài chính bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 30 tháng 6 của năm tiếp theo. Bạn có thể tham khảo bản tóm tắt số liệu kinh doanh của năm tài chính hiện tại - tại đây.

Doanh thu/ Đầu tư

  • "Doanh thu (Blum Group) EUR 1,788 tỷ (+ 8 % so với năm trước)
  • Doanh thu trên mỗi nhân viên (Blum Group) 250.400 EUR
  • Doanh thu từ nước ngoài 97%
  • Đầu tư/ Tài sản vốn cố định 174 triệu EUR

Nhân viên

  • Số nhân viên tại tập đoàn Blum: 7119 (+ 511 so với năm trước)
  • Số nhân viên tại Vorarlberg: 5452 (+ 440 so với năm trước)

Mạng lưới kinh doanh

  • Blum có 29 công ty con và có tổng cộng 10 nhà máy sản xuất
  • Blum cung cấp sản phẩm và dịch vụ của mình cho hơn 120 quốc gia trên thế giới

Cơ cấu công ty và ban quản lý

Julius Blum GmbH là một công ty gia đình: Herbert Blum 26%, Gerhard E. Blum 26%, Blum Private Trust 48%.

Quay về đầu trang
More...
Việt Nam
 
Đang tìm kiếm...
Danh sách theo dõi

Top of Page