Blum tổ chức khảo sát về bếp

Blum quan sát cách thức sử dụng nội thất trong nhà bếp hàng ngày.

Quan sát sử dụng nhà bếp hàng ngày

Bạn phải biết được thói quen, nhu cầu và mong muốn của người sử dụng nếu bạn muốn phát triển sản phẩm phù hợp với nhu cầu thực tế.

Chúng tôi xem, phân tích để hiểu

Blum đã thực hiện việc nghiên cứu này hơn mười năm nay. Chúng tôi sử dụng máy quay phim và những công cụ khác nhau như thiết bị đo lường và bảng khảo sát bằng câu hỏi.

Các khảo sát về bếp cho chúng tôi thấy rõ những hoạt động chính và luồng công việc đều ở trong bếp. Chúng cho chúng tôi thấy rõ nhu cầu của những gian bếp tiện nghi, ví dụ, không gian lưu trữ, hệ thống phân chia bên trong, và cho chúng tôi biết các yêu cầu của sản phẩm. Những hiểu biết chúng ta đạt được kết hợp vào sự phát triển của sản phẩm mới.

Quay về đầu trang
More...
Việt Nam
 
Đang tìm kiếm...
Danh sách theo dõi

Top of Page