Tủ treovới tay nâng AVENTOS

Đây là giải pháp đặt biệt phù hợp với tủ treo loại nhỏ.

Tủ treo cất trữ ly và đồ sành sứ cần có không gian phía trên

Người sử dụng dễ dàng nhìn thấy và lấy đồ đạc trong tủ treo với tay nâng AVENTOS. Cánh tủ nâng lên giúp người sử dụng nhìn thấy toàn bộ đồ đạc, nhưng cần có không gian trống phía trên.

Tờ rơi giới thiệu về các giải pháp cho hộc tủ

Hãy cho người thiết kế tủ của bạn biết những mong muốn của bạn. Bạn có thể tìm thấy nội dung tóm tắt tại đây.

Quay về đầu trang
More...
Việt Nam
 
Đang tìm kiếm...
Danh sách theo dõi

Top of Page