Tủ treoVới tay nâng AVENTOS

Dễ thấy đồ đạc bên trong.

Tủ treo tường dùng cất trữ ly và đồ sành sứ

Tủ treo sử dụng tay nâng AVENTOS giúp dễ nhìn thấy và lấy đồ đạc. Khi sử dụng tay nâng, cánh tủ nâng lên giúp dễ nhìn thấy và lấy đồ đạc bên trong. Hệ thống tay nâng thích hợp cho nhiều loại tủ khác nhau.

Tờ rơi giới thiệu về các giải pháp cho hộc tủ

Hãy cho người thiết kế tủ của bạn biết những mong muốn của bạn. Bạn có thể tìm thấy nội dung tóm tắt tại đây.

Quay về đầu trang
More...
Việt Nam
 
Đang tìm kiếm...
Danh sách theo dõi

Top of Page