Tủ gócKhu vực góc để cất giữ dụng cụ bếp

Giải pháp này giúp tối ưu hóa không gian góc

Dụng cụ nấu nằm trong tầm với, ngay cả trong góc sâu

Nên sử dụng Ray góc SPACE CORNER nếu bàn làm việc chính nằm giữa chậu rửa và bếp lò. Đây là nơi cất giữ dụng cụ bếp. Giảp pháp ray góc giúp tối ưu hóa không gian lưu trữ và giúp dễ lấy đồ đạc.

Tờ rơi giới thiệu về các giải pháp cho hộc tủ

Hãy cho người thiết kế tủ của bạn biết những mong muốn của bạn. Bạn có thể tìm thấy nội dung tóm tắt tại đây.

Quay về đầu trang
More...
Việt Nam
 
Đang tìm kiếm...
Danh sách theo dõi

Top of Page