Hỗ trợ giao nhận vận chuyển

Dịch vụ giao nhận của Blum

Chúng tôi giúp khách hàng phân tích và đưa ra những giải pháp để tối ưu hóa qui trình kho vận. Chúng tôi cũng nhận ủy quyền của khách hàng để thay mặt họ quản lý tồn kho và đặt hàng, tổ chức sắp xếp kho.

Và sau đây là những lợi ích mà khách hàng nhận được

  • Lượng hàng có sẵn cao hơn
  • Chi phí quản lý hàng tồn kho thấp hơn
  • Vốn điều lệ và/hoặc chi phí vốn thấp hơn
  • Lượng hàng tồn thấp hơn và/ hoặc diện tích cần ít hơn

Liên hệ

Vui lòng liên hệ với chúng tôi hoặc sử dụng form bên dưới để biết thêm thông tin về dịch vụ của Blum.

Quay về đầu trang
More...
Việt Nam
 
Đang tìm kiếm...
Danh sách theo dõi

Top of Page