Phần mềm DYNALOGLên hế hoạch và hơn thế nữa

Phần mềm hướng dẫn đặt hàng và catalogue điện tử

Phầm mềm DYNALOG giúp việc lập kế hoạch và đặt hàng trở nên dễ dàng và nhanh chóng.

Phần mềm DYNALOG này rất dễ học và dễ sử dụng thậm chí bạn không thường xuyên sử dụng. Tự động kiểm tra để đảm bảo tính khả thi cũng như loại bỏ những phương án không hợp lý.

Hơn nữa, DYNALOG còn cung cấp cho các nhà phân phối phụ kiện khung tham khảo về mã hàng và giá cả.

DYNALOG có ba phần.

DYNAPLAN - Người lên kế hoạch

DYNASHOP - Giỏ hàng hóa

Ưu điểm:

  • Dễ dàng thiết kế hộc tủ và kiểm tra lại
  • Dễ dàng chọn lựa phụ kiện và kiểm tra việc lắp đặt
  • Đưa ra dữ liệu hòan chỉnh cho việc sản xuất và đặt hàng
  • Dễ đặt và quản lý đơn hàng
  • Có thể tham khảo thêm thông tin về nhà phân phối và giá cả
  • Có thể hiển thị mô hình không gian 3D trong AutoCAD®
  • DYNAPLAN có thể xuất dữ liệu qua các chương trình khác như CAD/CAM
  • Mở, các định dạng tập tin phổ biến được công nhận để tái sử dụng trong các chương trình khác: xls, csv, doc, html, dxf, dwg, sat, igs, x_t, jpg

Liên hệ

Nếu bạn có thắc mắc gì về dịch vụ của chúng tôi, vui lòng liên hệ nhân viên Blum hoặc sử dụng form dưới đây.

Quay về đầu trang
More...
Việt Nam
 
Đang tìm kiếm...
Danh sách theo dõi

Top of Page