Ứng dụng Blum

Tìm hiểu về LEGRABOX miễn phí trên iPad

Tìm hiểu về sản phẩm

Máy tính bảng giúp bạn tiếp cận sản phẩm Blum theo định dạng số. Ứng dụng có đầy đủ hình ảnh, video, ảnh động giúp bạn dễ trao đổi với khách hàng hơn. Ngoài ra, bạn còn tìm được nhiều thông tin giá trị về chi tiết sản phẩm.

Blum Magazines

Quay về đầu trang
More...
Việt Nam
 
Đang tìm kiếm...
Danh sách theo dõi

Top of Page