Thư viện sản phẩmcủa Blum

Tìm ra giải pháp phụ kiện hợp lý với Thư viện sản phẩm online

Cách tìm ra giải pháp phụ kiện nhanh chóng và dễ dàng

Thư viện sản phẩm của Blum bao gồm đầy đủ các phụ kiện Blum cũng như các ứng dụng phụ kiện và bạn có thể trực tiếp thêm vào giỏ hàng.

Thư viện sản phẩm trực tuyến của Blum không chỉ giúp khách hàng tìm và đặt hàng nhanh chóng, mà nó còn cung cấp cho khách hàng tòan bộ thông tin về sản phẩm Blum.

Video sản phẩm, brochure, hình ảnh, bản vẽ lắp đặt cũng như thông tin lắp đặt điều chính giúp bạn thiết kế và sản xuất đồ nội thất.

Ưu điểm:

  • Có đầy đủ các phụ kiện Blum
  • Tính toán kích thước lắp đặt chính xác cho các ứng dụng phức tạp
  • Tránh đặt hàng nhầm
  • Bạn sẽ nhận được danh sách phụ kiện, thông tin marketing cũng như tài liệu lắp đặt và sản xuất
  • Có cả dữ liệu lắp đặt định dạng 2D, CAD
  • Các giải pháp phụ kiện có thể được tiếp tục xử lý ở định dạng 3D CAD nếu cần
  • Luôn được nâng cấp
  • Không cần cài thêm phần mềm hay update

Tìm kiếm giải pháp sản phẩm nhanh chóng và đơn giản. Hãy tự mình khám phá Bạn sẽ ấn tượng.

Xem thêm

Bạn phải được cấp quyền để truy cập vào phiên bản đầy đủ của E-SERVICE. Vui lòng đăng ký trực tuyến hoặc liên hệ với nhân viên Blum để mở tài khoản truy cập. Đăng nhập với tài khoản khách bạn chỉ có thể truy cập giới hạn một số tính năng.

Liên hệ

Nếu bạn có thắc mắc gì về dịch vụ của chúng tôi, vui lòng liên hệ nhân viên Blum hoặc sử dụng form dưới đây.

Quay về đầu trang
More...
Việt Nam
 
Đang tìm kiếm...
Danh sách theo dõi

Top of Page