ĐẶT HÀNG VÀ QUẢN LÝ ĐƠN HÀNG (OMP)

OMP cung cấp thông tin về đơn hàng 24/7

Quản lý đặt hàng online

Dịch vụ QUẢN LÝ VÀ XỬ LÝ ĐƠN HÀNG (OMP) cung cấp cho khách hàng mọi thông tin về đơn hàng của họ. Cung cấp thông tin từ lúc đặt hàng đến lúc giao hàng.

Bạn có thể xem, in hoặc tải các thông tin này về

  • Dữ liệu đặt hàng và chi tiết
  • Thông báo giao hàng
  • Ghi chú giao hàng
  • Hóa đơn và các mục hàng còn treo
  • Tình trạng giao hàng
  • Các chứng nhận
  • Nhập đơn hàng

Ưu điểm:

  • Công cụ đơn giản để truy cập trực tiếp vào đơn hàng của bạn, lệnh giao hàng và hóa đơn
  • Trực tiếp, liên hệ với các bộ phận liên quan tại Blum
  • truy cập dữ liệu liên quan đến đơn hàng 24/7
Những ưu điểm của QUẢN LÝ & XỬ LÝ ĐƠN HÀNG

Dịch vụ QUẢN LÝ & XỬ LÝ ĐƠN HÀNG là một phần của dịch vụ E-SERVICE Dịch vụ E-SERVICES là dịch vụ thông qua internet nhằm cung cấp cho khách hàng và đối tác của Blum các dịch vụ online khác nhau.

Tổng quan dịch vụ E-SERVICE

Khách hàng có thể nhận được quyền truy cập và password truy cập từ đối tác Blum của họ.

Quay về đầu trang
More...
Việt Nam
 
Đang tìm kiếm...
Danh sách theo dõi

Top of Page