DỊCH VỤ THÔNG TIN SẢN PHẨM (POIS)

Thông tin kỹ thuật sản phẩm online trong POIS.

Thông tin kỹ thuật về sản phẩm Blum

DỊCH VỤ THÔNG TIN SẢN PHẨM trực tuyến của chúng tôi (POIS) cung cấp miễn phí cho khách hàng về sản phẩm Blum 24/7. Dịch vụ này cung cấp cho khách hàng thông tin kỹ thuật của sản phẩm Blum.

Bạn có thể xem, in hay tải các loại dữ liệu sau:

 • Chi tiết từng sản phẩm (thông số kỹ thuật)
 • Mô tả sản phẩm (VPE, màu sắc, EAN...)
 • Hình ảnh sản phẩm
 • Biểu đồ (lắp đặt, thiết kế, ứng dụng....)
 • CAD, data (2D, 3D)
 • Mã EAN
 • Lựa chọn đóng gói

Ưu điểm:

 • Cung cấp mô tả chi tiết của phụ kiện và thông tin sản phẩm mới đuợc cập nhật
 • Tải về các thông tin sản phẩm khác nhau
 • Tổng quan về các loại sản phẩm hiện có trên thị trường
 • Truy cập liên tục
Ấn tượng với DỊCH VỤ THÔNG TIN SẢN PHẨM

DỊCH VỤ THÔNG TIN SẢN PHẨM (POIS) là một phần của Dịch Vụ Trực Tuyến của Blum. Dịch vụ E-SERVICES là dịch vụ thông qua internet nhằm cung cấp cho khách hàng và đối tác của Blum các dịch vụ online khác nhau.

Tổng quan dịch vụ E-SERVICE

Khách hàng có thể nhận được quyền truy cập và password truy cập từ đối tác Blum của họ.

Quay về đầu trang
More...
Việt Nam
 
Đang tìm kiếm...
Danh sách theo dõi

Top of Page