Đang sử dụng Nhãn hiệu Blum

Đề xuất sử dụng các vật liệu thiết kế thành hộp của Blum

Chúng tôi có tài liệu hướng dẫn các quy tắc thiết kế liên quan đến nhãn hiệu Blum và giúp bạn hiểu thêm về giá trị cũa nhãn hiệu Blum.

Hướng dẫn thiết kế liên quan đến nhãn hiệu Blum

"Hướng dẫn thiết kế liên quan đến nhãn hiệu Blum" là tài liệu nhằm hỗ trợ khách hàng và đối tác trong quá trình thiết kế vật liệu marketing cho sản phẩm Blum.

Trong đó chúng tôi trả lời cho những câu hỏi như:

  • Tôi sử dụng logo Blum như thế nào?
  • Tôi nên chọn những hình ảnh hay nội dung nào?
  • Tên sản phẩm Blum nên được viết như thế nào?

Vui lòng liên hệ nhân viên Blum để nhận cuốn hướng dẫn này.

Vui lòng báo cho chúng tôi biết khi bạn sử dụng logo Blum hoặc các thông tin khác của Blum cho vật phẩm marketing của bạn để chúng tôi có thể nắm được thông tin đó được quảng cáo ở đâu và như thế nào.

Liên hệ

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ nhân viên Blum hoặc phòng Hợp Tác Thiết Kế tại Hoechst, Áo.

Quay về đầu trang
More...
Việt Nam
 
Đang tìm kiếm...
Danh sách theo dõi

Top of Page