Hỗ trợDịch vụ tốt bắt nguồn từ những lời khuyên tốt

Tài liệu về sản phẩm và dịch vụ

Nhân viên Blum luôn sẵn lòng tư vấn, hỗ trợ cho khách hàng.

Tài liệu về sản phẩm và dịch vụ

Ngoài ra, các tài liệu sau đây sẽ giúp bạn hiểu thêm về sản phẩm và dịch vụ của Blum. Vui lòng liên hệ nhân viên Blum hoặc truy cập vào Trung Tâm Truyền Thông để nhận các tài liệu này.

Bạn có thể download các loại tài liệu sau:

  • Hướng dẫn lắp đặt
  • Hướng dẫn vận hành
  • Dữ liệu kỹ thuật
  • Tờ giới thiệu sản phẩm
  • Catalogue Blum - cẩm nang kỹ thuật
Tìm tài liệu tại Trung Tâm Truyền Thông

Tư vấn kỹ thuật

Vui lòng liên hệ nhân viên kỹ thuật của chúng tôi để được hỗ trợ về kỹ thuật lắp đặt, DYNALOG, và các dịch vụ khác.

Liên hệ

Vui lòng liên hệ với chúng tôi hoặc sử dụng form bên dưới để biết thêm thông tin về dịch vụ của Blum.

Quay về đầu trang
More...
Việt Nam
 
Đang tìm kiếm...
Danh sách theo dõi

Top of Page