TANDEMBOXba dòng sản phẩm

TANDEMBOX- ba dòng sản phẩm với thiết kế khác nhau

TANDEMBOX

TANDEMBOX hệ thống ray hộp chất lượng giúp người dùng có thêm nhiều ý tưởng thiết kế. Có ba dòng sản phẩm để lựa chọn TANDEMBOX intivo, TANDEMBOX antaro và TANDEMBOX plus. Cả ba dòng sản phẩm đều có ứng dụng rộng rãi , từ giải pháp cơ bản đến các ứng dụng đặc biệt. Cả ba dòng sản phẩm đều có chung hệ thống ray TANDEMBOX trượt êm và đóng mở nhẹ nhàng

Cả ba dòng sản phẩm đều có chung hệ thống ray TANDEMBOX Trượt êm và đóng mở nhẹ nhàng

Ray TANDEMBOX

Ba dòng sản phẩm

Quay về đầu trang
More...
Việt Nam
 
Đang tìm kiếm...
Danh sách theo dõi

Top of Page