Pravne napomene

Impresum, zaštita podataka, autorska prava

Impresum

Ime i prezime i kontaktni podaci ponuđača

Julius Blum GmbH Industriestrasse 1 6973 Höchst, Austrija

Telefon: +43 5578 705-0 Faks: +43 5578 705-44 E-Mail: info@blum.com

Registarski broj preduzeća i registarski sud

FN 62067a, Pokrajinski sud Feldkirch

PIN

ATU 35695903

Predmet poslovanja:

Razvoj, proizvodnja i prodaja funkcionalnih okova za nameštaj i pomoć pri ugradnji za industrijsku i zanatsku proizvodnju kuhinja i nameštaja

Izjava o zaštiti podataka

I.

Ova izjava važi sa sva dole navedena preduzeća koja su u narednom tekstu označena kao Blum Gruppe.

Blum Gruppe proizvodi i prodaje širom sveta visokokvalitetne proizvode na najvišem tehničkom nivou i nastoji da svojim kupcima ponudi izvanredne servisne usluge prema njihovim potrebama.

U načelu Web prezentacija Blum Gruppe može se koristiti bez registracije. Ukoliko je potrebna registracija vaših ličnih podataka, njih ćemo koristiti samo uz vašu saglasnost. Dostupni lični podaci tretiraće se strogo poverljivo prema odredbama austrijskog zakona o zaštiti podataka u važećoj verziji.

Molimo vas da pažljivo pročitate sledeće informacije o zaštiti podataka. Pozivanjem i/ili korišćenjem informacija, usluga, linkova, funkcija, aplikacija ili programa ove Web prezentacije, korisnik podleže sledećim uslovima:

II.

Unosom podataka za registraciju korisnik izjavljuje da je saglasan da se ti podaci memorišu i obrađuju u cilju rada Web prezentacije, u cilju održavanja međusobnog odnosa kupaca kao i u cilju optimizovanja ponuđenih sadržaja prema ličnim željama korisnika. Korisnik je saglasan da ovi lični podaci mogu da se koriste u okviru celokupne Blum grupacije kao i od strane njihovih ovlašćenih predstavništava i prodajnih partnera. Pored toga korisnik izjavljuje da je saglasan da ti podaci mogu da se proslede i izvan Evropske unije u cilju rada Web prezentacije, u cilju održavanja međusobnog odnosa kupaca kao i u cilju optimizovanja ponuđenih sadržaja prema ličnim željama korisnika. Blum Gruppe garantuje da se lični podaci neće prodavati, razmenjivati ili iznajmljivati, niti će se proslediti ili učiniti dostupnim trećim licima. Od toga se izuzima prosleđivanje trećim licima isključivo u slučajevima ispunjenja zakonskih obaveza, sprovođenja i primena odredbi sporazuma sa našim korisnicima i u slučajevima kada je to potrebno za zaštitu prava, vlasništva ili bezbednosti Blum Online, naših korisnika ili trećih lica.

U cilju optimizovanja servisa za kupce analiziraće se korišćenje ove Web prezentacije i od strane neregistrovanih korisnika, tako da korisnik poboljšanjem funkcije Web čitača može da koristi sadržaje koji su za njega optimalni. Analizom ponašanja korisnika strana treba da se poboljša struktura, dizajn i izgled u korist korisnika. Radi toga cilja Blum je ovlašćen da prikuplja dole navedene podatke, kad god koristite Web prezentaciju iako niste registrovani korisnik. Naš Web server automatski beleži sledeće informacije o vama: Vaš ISP, vašu IP adresu, tip i verziju vašeg Web čitača, vašu rezoluciju i broj prikazanih boja, vaš operativni sistem kao i URL, koji ste koristili za pristup Blum stranici.

Korisnik svoju saglasnost daje isključivo za memorisanje i obradu svojih ličnih podataka radi analize ponašanja korisnika, za administriranje početne stranice, za marketing Blum proizvoda i usluga u gore navedenom smislu kao i za izradu profila korisnika.

Svi memorisani i obrađeni lični podaci zaštićeni su od neovlašćenog pristupa. Korisnik ima pravo da u svako doba zatraži informaciju o svom korisničkom profilu, da dobije lične podatke koji se na njega odnose, kao i da zatraži ispravku ili brisanje tih podataka. Obratite se na

privacy@blum.com

Ovu Web prezentaciju kontroliše, koristi i administrira Blum Gruppe iz Austrije. Blum Gruppe ne preuzima odgovornost da sve izjave o zaštiti podataka navedene na ovoj Web prezentaciji odgovaraju pravnim propisima izvan Austrije. Ukoliko lične podatke dajete nekom Blum društvu sa sedištem izvan Austrije i ako se za to Blum društvo primenjuje neki drugi zakon o zaštiti podataka, onda će se taj drugi zakon i primenjivati. Ukoliko ovu Web prezentaciju posetite izvan Austrije, odgovorni ste za poštovanje lokalnih pravnih propisa. Na ovu izjavu o zaštiti podataka i njenu primenu primenjuju se austrijski propisi izuzimajući odredbe međunarodnog privatnog prava. Za predmetno nadležni sud određuje se sud u Höchstu, Austrija. Ovaj sporazum važi u odnosu na sledeća preduzeća (Blum Gruppe):

Julius Blum GmbH, Austrija uključujući i kancelarije za vezu i predstavništva

Blum Inc., SAD

Blum UK, Velika Britanija

Blum Canada Ltd., Kanada

Blum France S.A.R.L., Francuska

Blum Svenska AB, Švedska

Blum s.r.o., Češka

Blum Polska Sp.z o.o., Poljska

Blum GmbH, Nemačka

Blum OOO, Rusija

Blum Australia Pty Ltd., Australija

Blum S.E.A. Pty Ltd., Singapur

Blum Hungaria Kft., Mađarska

Blum Romania S.R.L., Rumunija

Blum do Brasil, Ind. e Commercio de Ferragens Ltda., Brazil

Blum Furniture Hardware (Shanghai) Co., Ltd., Kina

Blum Mexico Herrajes para Muebles S.de R.L. de C.V., Meksiko

Blum Ukraine TOV, Ukrajina

Blum Furniture Hardware Hongkong Limited, Hongkong

Blum TR Mobilya Limited Sirketi, Turska

Blum New Zealand Limited, Novi Zeland

Blum Afrique du Nord S.A.R.L., Tunis

Luso Blum - Ferragens para Moveis, Unipessoal Lda, Portugalija

Blum Hellas SA, Грчка

Blum Vietnam Co., Ltd., Вијетнам

Stanje: Oктобар 2012.

Isključenje od odgovornosti

sva preduzeća Blum Gruppe

Ovaj sporazum važi sa sva dole navedena preduzeća koja su u narednom tekstu označena kao Blum Gruppe.

Pozivanjem i/ili korišćenjem informacija, usluga, linkova, funkcija, aplikacija ili programa ove Web prezentacije, korisnik podleže sledećim uslovima:

Nema ponude

Sadržaji Web prezentacije služe isključivo kao informacija za kupce i ne predstavljaju ponudu niti preporuku za kupovinu. Preduzeća Blum Gruppe ne preuzimaju pravnu odgovornost prema korisnicima ili trećim licima za informacije koje su im stavljene na raspolaganje.

Ova Web prezentacija može da se koristi isključivo za uspostavljanje kontakta sa preduzećima Blum Gruppe radi stvaranja ili održavanja postojećeg odnosa sa kupcima ili radi informacije o pojedinim specifičnim proizvodima za internu upotrebu.

Isključenje od odgovornosti

Informacije date na stranama Web prezentacije, kao i objavljeni sadržaji su neobavezujući. Iako preduzeća Blum Gruppe kao i njihova ovlašćena predstavništva i prodajni partneri nastoje da na Web prezentaciji predstave tačne i aktuelne informacije, ne može se ipak isključiti mogućnost da su sadržaji, informacije i tehnička dokumentacija bez grešaka. Ova Web prezentacija svakako ne može zameniti lične konsultacije u konkretnom slučaju.

Zbog toga preduzeća Blum Gruppe ne odgovara za štete bilo koje vrste, posredne ili neposredne štete, štete usled manjkavosti ili kao posledice manjkavosti, gubitke ili troškove koji nastaju usled netačnih informacija bilo koje vrste, posebno usled grešaka u opštim informacijama, sadržaju ili tehničkoj dokumentaciji, osim ako se radi o namernim greškama ili o gruboj nepažnji. Korisnik je u obavezi da dokaže da se radi o nameri ili gruboj nepažnji.

Takođe, preduzeća Blum Gruppe ne odgovara za štete bilo koje vrste, posredne ili neposredne štete, štete usled manjkavosti ili kao posledice manjkavosti, gubitke ili troškove nastale usled korišćenog softvera ili hardvera kao i usled virusa, crva i sl, ukoliko ne postoji namera ili grupa nepažnja. Korisnik je u obavezi da dokaže da se radi o nameri ili gruboj nepažnji.

Zbog toga preduzeća Blum Gruppe upozoravaju učesnike da zaštita podataka kod prenosa podataka preko javnih mreža posebno preko Interneta nije potpuno moguća prema sadašnjem stanju tehnike. Učesnik zna da treća lica pod određenim okolnostima mogu da prođu kroz sigurnosne mrežne sisteme i da kontrolišu prosleđene podatke.

Linkovi / raspoloživost

Kod povezanih linkova preduzeća Blum Gruppe ne preuzimaju nikakvu odgovornost za sadržaj Web prezentacija povezanih sa ovom Web prezentacijom ili URL drugih provajdera. Blum takođe ne odgovara za stalnu raspoloživost ili kompletnu funkcionalnost veze preko linkova do Web prezentacija ili URL drugih provajdera. Blum ne odgovara za stalnu raspoloživost kompletne Web prezentacije ili pojedinih njenih delova. Osim toga, ne odgovara za tehničke smetnje, prekid rada servera, smetnje ili prekid telekomunikacionih veza i slično, što može dovesti do neraspoloživosti kompletne Web prezentacije ili pojedinih njenih delova ili do izostanka podataka.

Pristupanje Web prezentaciji vrši se preko odgovarajućih sopstvenih tehničkih uređaja o sopstvenom trošku.

Autorska prava

Kompletan sadržaj Web prezentacije podleže zaštiti autorskog prava kao i Web prezentacija u celini. Autorska prava ima ili Julius Blum GmbH ili fizičko ili pravno lice navedeno u izvorima.

Zabranjena je reprodukcija, umnožavanje ili objavljivanje sadržaja Web prezentacije.

Korisnik se obavezuje da će Blum Gruppe osloboditi svake odgovornosti prema trećim licima ili obaveze za nadoknadu štete nastale upotrebom Web prezentacije.

Ovu Web prezentaciju kontroliše, koristi i administrira Blum Gruppe iz Austrije. Blum Gruppe ne preuzima odgovornost da sve izjave o zaštiti podataka navedene na ovoj Web prezentaciji odgovaraju pravnim propisima izvan Austrije. Ukoliko lične podatke dajete nekom Blum društvu sa sedištem izvan Austrije i ako se za to Blum društvo primenjuje neki drugi zakon o zaštiti podataka, onda će se taj drugi zakon i primenjivati. Ukoliko ovu Web prezentaciju posetite izvan Austrije, odgovorni ste za poštovanje lokalnih pravnih propisa. Na ovu izjavu o zaštiti podataka i njenu primenu primenjuju se austrijski propisi izuzimajući odredbe međunarodnog privatnog prava. Za predmetno nadležni sud određuje se sud u Höchstu, Austrija.

Ukoliko je neka odredba u suprotnosti ili nevažna prema imperativnom pravu, to neće remetiti delovanje celokupnog sporazuma. Pored toga ostali deo sadržaja ostaje da važi i umesto nevažeće odredbe primeniće se važeća odredba koja po smislu i svrsi odgovara ranijoj odredbi.

Julius Blum GmbH, Austrija uključujući i kancelarije za vezu i predstavništva

Blum Inc., SAD

Blum UK, Velika Britanija

Blum Canada Ltd., Kanada

Blum France S.A.R.L., Francuska

Blum Svenska AB, Švedska

Blum s.r.o., Češka

Blum Polska Sp.z o.o., Poljska

Blum GmbH, Nemačka

Blum OOO, Rusija

Blum Australia Pty Ltd., Australija

Blum S.E.A. Pty Ltd., Singapur

Blum Hungaria Kft., Mađarska

Blum Romania S.R.L., Rumunija

Blum do Brasil, Ind. e Commercio de Ferragens Ltda., Brazil

Blum Furniture Hardware (Shanghai) Co., Ltd., Kina

Blum Mexico Herrajes para Muebles S.de R.L. de C.V., Meksiko

Blum Ukraine TOV, Ukrajina

Blum Furniture Hardware Hongkong Limited, Hongkong

Blum TR Mobilya Limited Sirketi, Turska

Blum New Zealand Limited, Novi Zeland

Blum Afrique du Nord S.A.R.L., Tunis

Luso Blum - Ferragens para Moveis, Unipessoal Lda, Portugalija

Blum Hellas SA, Грчка

Blum Vietnam Co., Ltd., Вијетнам

Stanje: Oктобар 2012.

Povratak na početnu stranu ...
More...
Srbija (Serbia)
 
Rezultat pretrage se učitava...
Spisak podsetnika

Top of Page