Kvalitetu proizvodnji i montaži

Uputstva i filmovi o montaži za optimalnu obradu

Pomoć za obradu Blumovih proizvoda

Mi iz Bluma želimo da sve Blum proizvode obrađujete sa što više efikasnosti i jednostavnosti. Pored komforne montaže naših proizvoda npr. bez alata nudimo Vam za razne naše proizvode i optimalne pomoćne elemente za obradu i drugu korisnu pomoć.

Jer je za optimalno kretanje potrebna precizna obrada: za komfor pri kretanju, koje će oduševiti Vaše kupce.

Pomoći ćemo Vam svojim pomoćnim elementima za obradu i korisnom dokumentacijom u obliku uputstava i videa. Naši obučeni zaposleni Vam stoje na raspolaganju.

Pomoćni elementi za ugradnju

Da bi Blumovi proizvodi mogli optimalno da funkcionišu potrebna je precizna obrada. Pri tome Vam pomažu pomoćni elementi za obradu. Saznajte više o raznolikoj ponudi mašina za postavljanje okova i bušilica, šablonima za montažu i pomoćnim elementima za postavljanje kao i uređajima za montažu.

Više o pomoćnim elementima za obradu

Pomoć za završnu montažu

I za montere nameštaja nudimo korisne filmove o montaži. U Media Center-u postoje u jednoj rubrici razni filmovi u kojima je objašnjena montaža, demontaža i podešavanje Blumovih proizvoda.

Promena do Media Center

Media Center

U našem Media Center-u možete pored uputstava za rukovanje proizvodima i pomoćnim elementima za obradu da nađete i brojna uputstva za montažu i ugradnju naših proizvoda. Brojni filmovi o temama kao što su montaža, demontaža ili podešavanje takođe se nalaze u Media Center-u.

Promena do Media Center
Blumovi snimci na Youtube

Tehnički saveti

Naši zaposleni su dobro obrazovani, uvek upoznati sa najnovijim saznanjima i dobro upoznati sa Blumovim proizvodima: dobra osnova da bi mogli stručno da obrade Vašu povratnu informaciju.

Obratite se našim stručnjacima sa konkretnim pitanjem o proizvodima i uslugama. Rado ćemo Vas posavetovati.

Povratak na početnu stranu ...
More...
Srbija (Serbia)
 
Rezultat pretrage se učitava...
Spisak podsetnika

Top of Page