Procese poručivanjaautomatizovati

24 sata pristupa podacima iz naloga sa OMP

Pomoć u vašem praćenju naloga

Praćenje naloga je važan proces. Kvalitet ovog kontakta između kupca i Bluma je odlučujući u nastojanju da naši proizvodi brzo, sigurno i ispravno stignu do Vas.

Pomažemo Vam u praćenju naloga pomoću sledećih sistema:

  • ORDER MANAGEMENT AND PROCESSING (OMP)
  • Elektronska razmena podataka (ERP)

ORDER MANAGEMENT AND PROCESSING (OMP)

ORDER MANAGEMENT AND PROCESSING (OMP) je elektronski servis na našem online portalu za naše kupce i partnere. Ovim elektronskim servisom nudimo našim kupcima siguran i stalni pristup individualnim podacima iz naloga - od prijema porudžbine do isporuke.

Sledeće podatke možete videti, štampati ili učitati:

  • Nalozi
  • Isporuke / potvrda isporuke / otpremnice
  • Markiranje radi jasne identifikacije otpremne jedinice
  • Računi
  • Informacije o cenama
  • Statistika

ORDER MANAGEMENT AND PROCESSING (OMP) je deo E-SERVICES. Blumov E-SERVICES je internet portal koji našim kupcima i partnerima na raspolaganje stavlja razne elektronske usluge.

Odgovarajuće ovlašćenje za pristup uključujući i šifru naši kupci dobijaju od svoje lične Blumove kontakt osobe.

Više o E-SERVICES

Elektronska razmena podataka (ERP)

Za efikasnu razmenu podataka našim kupcima nudimo različite standardizovane interfejse:

  • za administrativne podatke: npr. nalog, potvrda naloga ili faktura
  • za logističke podatke: npr. informacije o stanju i potrebama, potrošnji, prodaji ili potvrdi o preuzimanju robe

Za naše kupce to znači smanjenje utroška vremena za administrativne poslove u komunikaciji sa Blumom. Standardizovana razmena podataka omogućava u brojnim slučajevima i logističku saradnju i integraciju između Bluma i njegovih kupaca.

Kontakt

Ukoliko imate pitanja o našim uslugama, molimo vas da se obratite vašoj ličnoj kontakt osobi kod Bluma ili da koristite sledeći formular za kontakt

Povratak na početnu stranu ...
More...
Srbija (Serbia)
 
Rezultat pretrage se učitava...
Spisak podsetnika

Top of Page