DYNASHOP

Poručivati i administrirati porudžbine sa DYNASHOP

DYNASHOP: Robna korpa

DYNASHOP predstavlja spoj između DYNACAT i DYNAPLAN i koristi se za poručivanje. Svi naručeni okovi se pri isporuci mogu jednostavno pridodati korpusu, odnosno dotičnom elementu. Koristite ovu funkciju npr. za kontrolu ulaza proizvoda.

Trgovački brojevi artikla i trgovačke cene mogu optimalno da se integrišu u DYNASHOP.

Prednosti na prvi pogled

  • Za poručivanje Blumovih proizvoda
  • Postoje razni eksportni formati liste okova
  • Trgovački broj artikla i cene na raspolaganju su kao opcija
  • Povezivanje sa trgovačkim sistemom za poručivanje na raspolaganju je kao opcija
  • Pomoć pri proveri ulaska robe
  • Brojne dodatne funkcije kao npr. promena boje

Kontakt

Ukoliko imate pitanja o našim uslugama, molimo vas da se obratite vašoj ličnoj kontakt osobi kod Bluma ili da koristite sledeći formular za kontakt

Povratak na početnu stranu ...
More...
Srbija (Serbia)
 
Rezultat pretrage se učitava...
Spisak podsetnika

Top of Page